ASTA-kokeiluhankkeessa kehitetään keinoja ehkäistä vuokra-asukkaiden talousongelmia

ARA avustaa kokeiluhankkeita, joissa kehitetään ja vakiinnutetaan paikallinen toimintamalli vuokra-asukkaiden talousongelmien ehkäisemiseen. Kehittämistyöllä halutaan auttaa sekä yksityisissä että ARA-vuokra-asunnoissa asuvia.

Takuusäätiö on mukana ASTA-kokeiluhankkeessa Asumistalousneuvonta-hankkeella. Takuusäätiö tukee ASTA-kokeiluja tarvelähtöisellä tiedolla, talousaiheisilla koulutuksilla ja materiaaleilla sekä levittämällä ja kehittämällä niihin työkaluja vuokra-asukkaiden talous- ja velkavaikeuksien ehkäisyyn ja korjaamiseen. Jatkossa materiaalit ja työkalut ovat myös muiden toimijoiden käytettävissä.

ASTA-hankkeen infograafi tavoitteista
 
Julkaistu 19.6.2018 klo 11.45, päivitetty 3.6.2019 klo 10.41