ASTA-kokeiluhankkeessa kehitetään keinoja ehkäistä vuokra-asukkaiden talousongelmia

 

 


ARA avustaa kokeiluhankkeita, joissa kehitetään ja vakiinnutetaan paikallinen toimintamalli vuokra-asukkaiden talousongelmien ehkäisemiseen. Kehittämistyöllä halutaan auttaa sekä yksityisissä että ARA-vuokra-asunnoissa asuvia.

Takuusäätiö on mukana ASTA-kokeiluhankkeessa Asumistalousneuvonta-hankkeella. Takuusäätiö tukee ASTA-kokeiluja tarvelähtöisellä tiedolla, talousaiheisilla koulutuksilla ja materiaaleilla sekä levittämällä ja kehittämällä niihin työkaluja vuokra-asukkaiden talous- ja velkavaikeuksien ehkäisyyn ja korjaamiseen. Jatkossa materiaalit ja työkalut ovat myös muiden toimijoiden käytettävissä.

ASTA-hankkeen tavoitteena on vuokra-asukkaiden talous- ja velkaongelmien ehkäiseminen, häätöjen vähentäminen ja asunnottomuuden vähentäminen. ASTA-hankkeessa luodaan verkostoja ja toimintatapoja sekä digitaalinen työkalupakki, järjestetään koulutuksia, kehitetään taloudenhallintavälineitä.
 
Julkaistu 19.6.2018 klo 11.45, päivitetty 8.1.2020 klo 14.15