ASTA-kokeiluhankkeessa kehitetään keinoja ehkäistä vuokra-asukkaiden talousongelmia

ARA avustaa kokeiluhankkeita, joissa kehitetään ja vakiinnutetaan paikallinen toimintamalli vuokra-asukkaiden talousongelmien ehkäisemiseen. Kehittämistyöllä halutaan auttaa sekä yksityisissä että ARA-vuokra-asunnoissa asuvia.

Takuusäätiö on mukana ASTA-kokeiluhankkeessa Asumistalousneuvonta-hankkeella. Takuusäätiö tukee ASTA-kokeiluja tarvelähtöisellä tiedolla, talousaiheisilla koulutuksilla ja materiaaleilla sekä levittämällä ja kehittämällä niihin työkaluja vuokra-asukkaiden talous- ja velkavaikeuksien ehkäisyyn ja korjaamiseen. Jatkossa materiaalit ja työkalut ovat myös muiden toimijoiden käytettävissä.

Hankkeen tavoitteet

  • Vuokra-asukkaiden talous- ja velkaongelmien ehkäiseminen.
  • Vuokraveloista johtuvien häätöjen vähentäminen.
  • Asunnottomuuden vähentäminen.

Mitä ASTAssa tehdään?

Luodaan paikallinen verkosto ja toimintatavat talous ja velkaongelmien ehkäisemiseen.

Järjestetään talousaiheisia koulutuksia ASTA-hankekumppaneille.

Kehitetään asumisen turvaamista palvelevia taloudenhallinnan välineitä.

Luodaan digitaalinen työkalupakki avoimeen käyttöön.

Infografiikka ASTA-hankkeen tavoitteet ja mitä hankkeessa tehdään.
Julkaistu 19.6.2018 klo 11.45, päivitetty 30.11.2020 klo 12.30