Vuokra- ja asumisoikeusasuntoja valtion tuella

Valtion tukemaa asuntokantaa eli ara-asuntokantaa on rakennettu vuodesta 1949 alkaen. Peruslähtökohtana valtion tukemissa asunnoissa on ollut turvallisten asumisolojen tarjoaminen asukkaille kohtuullisin kustannuksin.

Suomen noin 3,3 miljoonasta asunnosta lähes kolmasosa on rakennettu valtion arava- tai korkotukilainalla. Valtion tuella on vuodesta 1949 lähtien rakennettu 445 000 omistusasuntoa, 600 000 vuokra-asuntoa ja 54 000 asumisoikeusasuntoa. Aran rahoituksella on lisäksi peruskorjattu yli 400 000 asuntoa.

Ara-asuntoja omistavat kunnat, kuntayhtymät, yleishyödylliset yhteisöt ja niiden omistuksessa olevat tytäryhtiöt.

Valtion tukemiin ara-asuntoihin liittyy sosiaalinen elementti, minkä takia niihin sisältyy muista asunnoista poikkeavia rajoituksia. Rajoitukset liittyvät mm. vuokrien määräytymiseen ja asunnoista käytävään kauppaan. 

Rajoitusten alaisia ara-vuokra-asuntoja on vuoden 2023 alussa 348 000, joista tavallisia vuokra-asuntoja on 242 000 ja erityisryhmien asuntoja 106 000. Asumisoikeusasuntoja on 54 000 (tilanne 31.12.2022). Rajoituksista on vapautunut 2000-luvulla 122 000 ara-asuntoa, minkä lisäksi vapautettuja ara-asuntoja on 63 000. Vapauduttuaan rajoituksista entiset ara-asunnot muuttuvat tilastoissa vapaarahoitteisiksi vuokra- tai omistusasunnoiksi viimeisimmän hallintamuodon perusteella.

Ara ohjaa ja valvoo ara-asuntokannan käyttöä

Aran tehtävänä on ohjata ja valvoa ara-asuntokannan käyttöä sekä huolehtia yhdessä Valtiokonttorin kanssa asunto- ja lainakantaan liittyvistä riskeistä. Ohjauksella ja valvonnalla Ara varmistaa, että

  • valtion tuki kohdentuu asukkaille,
  • vuokrataloyhteisöt toimivat valtion tukemaa asuntotuotantoa koskevien säännösten, määräysten ja ohjeiden mukaisesti
  • yhteisöt eivät tulouta omistajilleen enempää kuin laissa sallitaan.

Aran tehtäviin kuuluu myös omakustannusvuokrien määräytymisen valvonta ja lainansaajien yleinen ohjaus.Kuntien tehtävänä on valvoa asukasvalintoja. 

Tutustu myös:

ARA-säännösten pikaopas arava- ja korkotukikohteiden omistajille

Oppaassa kerrotaan tiivistetysti ARA-säännösten vaikutukset valtion tuella rahoitettujen asuntokohteisiin. Lue lisää

Julkaistu 14.6.2017 klo 17.15, päivitetty 15.11.2023 klo 10.27