Kehittämisrahoitus

Kehittämisrahoituksella ARA tukee innovatiivisia hankkeita. ARAlla on käytössään vuosittain 700.000 euroa tutkimus- ja kehittämishankkeiden tukemiseen. Tämän lisäksi ARA auttaa alan toimijoita verkostoitumaan ja hyödyntämään muiden julkisten rahoittajien resursseja.

 

ARA voi kehittämisrahoituksella mm.

  • osallistua asuntorakentamista edistäviin pilottihankkeisiin
  • hankkia selvityksiä, malleja, konsepteja, tilastoja, analyysejä ja seurantatietoa
  • nostaa esiin merkittäviä asumisen ja asuntorakentamisen kehityshankkeita
  • välittää tietoa alan muille toimijoille ja muille sidosryhmille

Tuettavien tutkimus- ja kehityshankkeiden valinnassa ARA kiinnittää huomiota mm.:

  • hankkeen kustannuksiin suhteessa siitä saatavaan hyötyyn,
  • yhtymäkohdat ARAn perinteisiin rahoitusinstrumentteihin

Lisäksi tulee muistaa, että tuettavat hakkeet noudattavat hankintalainsäädäntöä ja ympäristöministeriön tutkimus- ja kehittämistoimen hankintojen menettelytapaohjeita.

Kaikki hankkeissa tehtävät työt ja niiden tulokset ovat julkisia.

 
Tutustu kehittämisrahalla rahoitettuihin hankkeisiimme ARAn hankepankissa

 

Julkaistu 8.2.2013 klo 16.02, päivitetty 10.9.2018 klo 17.47