Omaksilunastaminen

Vuokralaisen on tietyin edellytyksin mahdollista lunastaa omakseen arava- ja korkotukilainoitettu vuokra-asunto.

Aravavuokra-asunnon voi lunastaa alkuperäisten aravarajoitusten aikana

Vuokralainen voi lunastaa asuntonsa omakseen, jos se sijaitsee aravalainoitetussa asunto-osakeyhtiötalossa. Edellytyksenä on, että talon valmistumisesta on kulunut kaksi vuotta.

Lunastusoikeuden käyttäminen on mahdollista koko sen ajan, jonka asunto on alkuperäisten aravarajoitusten alainen. Jatkorajoitusaikana lunastusoikeutta ei enää ole.

Erityisryhmien vuokra-asunnoiksi lainoitettuja asuntoja ei voi lunastaa, ei myöskään eräitä kunnan hankkimia asuntoja. Omaksilunastamiseen ei voi saada valtion lainaa tai korkotukea. Omaksilunastettu asunto vapautuu kaikista rajoituksista.

 
Lunastushinta

Osakkeiden lunastushinta lasketaan aravarajoituslain säännösten mukaan lähtien asunnon alkuperäisestä hankinta-arvosta. ARA vahvistaa lunastushinnan, johon sisältyvät osakkeiden omistajalle maksettava aravarajoituslain 10 §:n mukainen luovutuskorvaus ja asunnon osuus aravalainasta. Osakkeiden lunastushinta ei sisällä mahdollista osuutta ns. ensisijaislainoista.

ARAlle toimitetaan lunastushintalaskelma lomakkeella ARA 5e. Tarvittavat luovutushintakertoimet löytyvät Tilastokeskuksen verkkosivuilta.

Asunnon sijaintikunta hoitaa muut omaksilunastamiseen liittyvät viranomaistehtävät ja huolehtii lunastushinnan tilityksestä. Kunta voi myös hakemuksesta alentaa ARAn vahvistamaa lunastushintaa, jos se ylittää paikkakunnan käyvän hintatason, ei kuitenkaan pienemmäksi kuin aravalainaosuuden ja luovutuskorvauksen yhteismäärä.

Korkotukitalojen vuokra-asunnon omaksilunastaminen

Vuokra-asunnon omaksilunastaminen on mahdollista myös korkotuettavissa asunto-osakeyhtiömuotoisissa vuokrataloissa, jotka on hyväksytty ARAssa 1.12.2009 jälkeen. Oikeus omaksilunastamiseen ei sen sijaan koske vanhempia kohteita.

Rakennuttaja päättää korkotukihanketta käynnistäessään, toteutetaanko se omaksilunastettavana vai tavallisena vuokra-asuntokohteena. Omaksilunastaminen on mahdollista kahden vuoden kuluttua talon valmistumisesta.

Vuokralaiset valitaan sosiaalisen ja taloudellisen tarveharkinnan perusteella. Asukkaiksi tulevilta ei peritä rahoitusosuutta eikä lunastaminen edellytä vähimmäis- tai enimmäisasumisaikaa kuten osaomistusjärjestelmä.

 
Lunastushinta

Lunastushinta muodostuu talon hyväksytyistä rakentamiskustannuksista ja niiden indeksitarkistuksesta. Vuokra-asunnon tuottaja saa rakentamiskustannuksista laskettavan 2 %:n palkkion. Huomioon otetaan myös perusparannusten arvo ja kuntoon saattamisen kustannukset.

ARAn on vahvistettava omaksi lunastettavan asunnon lunastushinta

Lunastushinnan vahvistusta haetaan ARAlta lomakkeella ARA 5e (ks. linkki alla).

Lomake ARA 5e

Omaksilunastettavan vuokra-asunnon lunastushintalaskelma

Lomakkeella toimitetaan ARAlle vahvistettavaksi omaksi lunastettavan vuokra-asunnon lunastushintalaskelma. Lue lisää

Julkaistu 13.2.2013 klo 14.45, päivitetty 17.8.2020 klo 10.19