Asumisoikeusasunnot

Asumisoikeus on vaihtoehto asunnon vuokraamiselle ja omistamiselle. Se on asumismuoto, jossa asukkaalla on asumisoikeus asumisoikeusyhteisön omistamaan asuntoon.

Valtion tuella rakennettuja asumisoikeusasuntoja on Suomessa yli 50 000. Valtion lainoittamissa asumisoikeuskohteissa ovat pysyvät käyttö- ja luovutusrajoitukset.

Asumisoikeustaloja omistavat muun muassa suurimpien kuntien omistamat kunnalliset tai seudulliset asumisoikeustaloyhtiöt sekä Aran yleishyödylliseksi nimeämät asuinyhteisöt.

Aran ohjaus ja valvonta

Ara ohjaa ja valvoo

 • asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeiden määräytymisperusteita
 • asumisoikeusasuntojen käyttöä
 • asumisoikeusasuntojen luovutusta
 • asukashallinnon toteutumista asumisoikeusyhtiöissä ja -säätiöissä
 • asukasvalintaa.

Ohjesivusto asumisoikeudesta

Asumisoikeusasuntoja koskeva ohjeistus on koottu sivustolle ohjeet.aso.fi.

Asumisoikeuslain uudistus

Asumisoikeuslaki uudistettiin keväällä 2021. Uudistamisen tavoitteena on, että järjestelmä palvelisi nykyistä paremmin todellisessa asunnon tarpeessa olevia hakijoita. 

Lakiuudistus on astunut voimaan vaiheittain. Siirtymäaika päättyy vuoden 2023 lopussa, ja 1.1.2024 uutta asumisoikeuslakia (393/2021) sovelletaan kaikilta osin.

Lakiuudistus on tuonut muutoksia niin aso-asukkaille, asuntoa hakeville kuin asumisoikeusyhteisöillekin, ja se on myös siirtänyt tehtäviä kunnilta ja aluehallintovirastoilta asumisoikeusyhteisöille ja Aralle.

Jäljellä olevat muutokset

Siirtymäaika 1.9.–31.12.2023

Siirtymäaikana 1.9.–31.12.2023 ovat voimassa kuntien ja Aran myöntämät järjestysnumerot. Kuntien numerot ovat asuntoa haettaessa etusijalla. Yhteisöt tarkistavat kuntien myöntämät numerot kunnista.

1.9.2023 alkaen

Uutta järjestysnumeroa haetaan Aran järjestysnumerorekisteristä.

Yhteisö, jolta asuntoa haetaan, tekee asukasvalinnat ja vahvistaa asukasvalintojen yhteydessä asumisoikeusmaksun määrän.

Ara ohjaa ja valvoo asukasvalintoja ja aso-maksujen enimmäismäärää. 

31.12.2023

Kuntien myöntämien järjestysnumeroiden voimassaoloaika päättyy.

1.1.2024 

Uutta asumisoikeuslakia (393/2021) sovelletaan kaikilta osin.

31.12.2025

Kunnat säilyttävät myöntämiensä järjestysnumeroiden tiedot 31.12.2025 asti.

Ara julkaisee kolmea eri uutiskirjettä, jotka voit tilata sähköpostiisi:

 • Aran uutiskirje kokoaa ajankohtaiset uutiset ja tapahtumat, ilmestyy kerran kuukaudessa (ei heinäkuussa).
 • Aran asumisneuvonnan uutiskirje keskittyy asumisneuvonnan parissa toimivia ammattilaisia kiinnostaviin sisältöihin.
 • Aso-uutiskirje palvelee asumisoikeusasuntojen hallinnon parissa toimivia tahoja, kuten omistajayhteisöjä ja kuntia.

Tilaaminen käy tuossa tuokiossa:

 1. Siirry uutiskirjeen tilauslomakkeelle
 2. Valitse haluamasi uutiskirjeet. Voit valita vain yhden tai vaikka kaikki uutiskirjeet.
 3. Syötä lomakkeelle sähköpostiosoitteesi ja nimesi.
 4. Anna suostumuksesi tietojesi tallentamiseen Aran uutiskirjerekisteriin.
 5. Klikkaa painiketta "Tilaa uutiskirje".
Julkaistu 19.5.2022 klo 12.43, päivitetty 23.11.2023 klo 15.27