Avoimet työpaikat

ARAn avoimet työpaikat ilmoitetaan valtion yhteisessä työnhakupalvelussa Valtiolle.fi:ssä.

ARAn avoimet työpaikat Valtiolle.fi-palvelussa

  • Lakimies
    Viraston toiminta jakautuu kuuteen yksikköön. Asuntokanta ja valvonta -yksikkö vastaa ARA-asuntokannan käytön ohjauksesta, valvonnasta ja riskienhallinnasta sekä käyttö- ja luovutusrajoituksiin liittyvistä hakemusasioista. Yksikkö tukee asuinalueiden ja elinympäristön laadun parantamista ja edistää kuntien tähän liittyvää suunnittelua ja kehittämistä. Lisäksi yksikkö vastaa energiatodistusmenettelyyn liittyvästä valvonnasta. Nykyisen lakimiehemme siirtyessä hallinnonalalla toisiin tehtäviin etsimme valvontatiimiimme uutta lakimiestä! Lakimies työskentelee erityisesti ARA-asuntokantaan, valvontatoimintaan ja yksikön toimialueen lainsäädäntöön liittyvissä tehtävissä. Lisäksi tehtäviin voi kuulua ARA-asuntokantaa koskevien hakemusten esittelytehtäviä ja valtion riskienhallintaa yhteistyössä Valtiokonttorin kanssa. Tehtävän hoidossa tarvitaan arava- ja korkotukilainsäädännön tuntemusta ja sen soveltamista. Tarkemmat työtehtävät määritellään valitun henkilön kokemus ja osaaminen huomioiden. Tehtävä on asiantuntijatehtävä, johon ei sisälly esimiesvastuuta. Tehtävään voidaan asettaa 6 kuukauden koeaika.

Tilaa ARAn avoimet työpaikat RSS-syötteenä tästä

Julkaistu 6.3.2013 klo 14.13, päivitetty 23.3.2017 klo 10.18