Vauhtia teolliseen puurakentamiseen

RSS
22.2.2021 Jaakko Kinnunen, CoreLab, Tampereen yliopisto

Tampereen Vuorekseen Isokuusen alueelle nousee ARA-rahoitteinen kuuden puukerrostalon kohde, Kuusikko. Hankkeeseen liittyy myös Tampereen yliopiston Pukki-tutkimushanke, joka selvittää puukerrostaloihin liittyvien verkostojen arvonluontia sekä kiertotalouden ja liiketoimintamallien kehittämistä.

Rakenteilla oleva puukerrostalo Kuusikko
Tampereen Isokuuseen nousee 2500 asukkaan puukaupunki. Alueella sijaitsee myös Kuusikko, kuuden puukerrostalon ARA-rahoitteinen kohde, johon liittyy Pukki-tutkimushanke. Kuva: Jaakko Kinnunen

Pukki-hanke eli puurakentaminen kestävän kiinteistökehittämisen keinona tutkii, millaisia arvonluonnin ilmiöitä liittyy vastuulliseen kiinteistökehittämiseen, puukerrostalorakentamiseen ja kiertotalouteen. Hanke selvittää myös arvoverkostojen ja ohjausmekanismien toimintaa sekä sitä, miten puukerrostalojen arvonluonnin mallit eroavat perinteisestä rakentamisesta. Pukki-hanke on osa Tampereen yliopiston teollisen puurakentamisen tutkijakoulua.

Isokuusen alueen kehittäminen on Tampereen puurakentamisen edistämisohjelman 2016-2020 tärkein osaprojekti. Isokuuseen rakennettavasta 2500 asukkaan puukaupungista tulee Suomen suurimpia puurakentamisen kohdealueita. Hanketta ovat tukeneet ARAn lisäksi ympäristöministeriö ja joukko kumppaniyrityksiä.

”Tutkimushankkeen alussa olemme painottaneet puukerrostalorakentamisen sijoittajakysyntään vaikuttavia tekijöitä. Haasteina on tunnistettu mm. saatavilla olevan tiedon vähäinen määrä, kustannukset ja alan toimintatapojen hidas muutos. Mahdollisuuksia on taas omistajan ja sijoittajan näkökulmasta rakentamisen nopeus, imagohyödyt ja vastuullisille sijoituskohteille saatavilla oleva rahoitus”, väitöskirjatutkija Juha Franssila toteaa.

Laajaa näkökulmaa

Franssila kertoo, että puukerrostalorakentaminen on selkeässä kasvussa Suomessa ja tarvitaan tutkittua tietoa kehittämisen pohjaksi: ”Jotta puukerrostalorakentamisen prosessi kehittyisi ja uusia kohteita syntyisi, tulee näkökulman olla laaja-alainen. Pitää tarkastella koko puukerrostalorakentamisen toimijaverkostoa ja kehittää alan yhteistyötä. Tutkimushankkeen edetessä pyrimme laajentamaan näkökulmaamme kiinteistökehittämisen muihin osapuoliin ja mallintamaan eri toimintojen välistä yhteistyötä sekä vaihdantaa”.

Kuusikko-rakennushanke ja siihen liittyvä Pukki-tutkimushanke ovat lähtöisin Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) käynnistämästä ja Tampereen yliopiston opiskelijoille suunnatusta puurakentamisen suunnittelukilpailusta.

ARAn yliarkkitehti Vesa Ijäs kertoo, että kilpailulla etsittiin kohtuuhintaisia asuntosuunnitteluratkaisuja. Ehdotusten pohjalta valittiin toteuttamiskelpoisin idea. Vuoreksen Isokuusesta löytyi sopiva tontti, joka kiinnosti myös A-Kruunua ja TA-Asumisoikeus Oy:tä. Näin alueelle saadaan ARAn tavoitteiden mukaista monimuotoista asumista.

Ympäristöministeriö on rahoittanut hanketta 75 000 eurolla ”Kasvua ja kehitystä puusta” -tukiohjelmasta. Tampereen yliopiston rakennetun ympäristön yhteiskehittämisalusta CoreLab järjestää hankkeen tiimoilta seminaareja ja työpajoja yhteistyössä yrityskumppaneiden kanssa.

Puuelementit toimittaa suomalainen, Heinolassa toimiva VVR Wood Oy. Saint-Gobain Finland on mukana hankkeessa edistämässä kiertotalousratkaisujen ja vähähiilisten tavoitteiden saavuttamista.

Tukea ilmastotavoitteisiin, talouteen ja työllisyyteen

Ympäristöministeriön tavoitteena on kehittää suomalaista teollista puurakentamista. Puurakentamisen ohjelman ohjelmapäällikkö Petri Heino muistuttaa, että rakennussektorin päästöjä täytyy alentaa, jotta saavutamme ilmastotavoitteet. Tutkimusnäyttö tukee sitä, että puun käyttö rakentamisessa alentaa rakentamisen hiilijalanjälkeä.

”Kannustamme siihen, että rakennusosat olisivat kierrätettävissä, eli tuemme kiertotaloutta. Kierron lopuksi energiantuotannossa ja voimalassa olisi hiilidioksidin talteenottosysteemit. Tämä carbon capture and storage eli CCS-tekniikka ei vielä ole valmiina, mutta kehittyy kovaa vauhtia”, Heino toteaa.

Toinen ministeriölle tärkeä asia teollisessa puurakentamisessa on sen vahva työllisyys- ja vientipotentiaali.

”Puumateriaali kannattaa jalostaa Suomessa mahdollisimman pitkälle. Tämä lisää suomalaista työtä. Ympäristöministeriön tavoitteena on myös koko suomalaisen rakennussektorin kehittäminen”, Heino kertoo.

Puurakentaminen muuttaa rakennusteollisuuden työtapoja, kun työmailla perinteisesti tehty työ siirtyy tehtaille, jossa valmiit elementit valmistetaan. Kokonaisuutena teollinen puurakentaminen tarjoaa monia mahdollisuuksia Suomen taloudelle.

”Ulkomaanmarkkinat ovat tärkeä kasvukohde, mutta sinne pääseminen vaatii, että meillä on sellaista ammatillista osaamista, josta ollaan valmiita maksamaan. Tarvitsemme kasvu- ja kehityshaluisia yrityksiä, jotka lähtevät innovoimaan ja ottamaan haltuun kansainvälisiä markkinoita”, Heino toteaa.

Viime vuosina Suomessa on otettu suuria edistysaskeleita puurakentamisessa, ja Tampereen Vuoreksen hanke on tästä yksi hieno esimerkki. Heinon mukaan ala on oikealle tiellä, mutta vauhtia täytyy lisätä.

”Olemme ottaneet tärkeitä askeleita oikeaan suuntaan, ja siksi ympäristöministeriö on mukana myös Pukki-hankkeessa. Ministeriön mahdollisuudet tukea hankkeita ovat kuitenkin pienet, toivomme poliittisilta päättäjiltä lisäpanostuksia, kehitysvauhtia pitää saada lisää”, Heino sanoo.

INFOA KUUSIKKO-HANKKEESTA

Alueen käyttötarkoitus: asuinkerrostalot
Kerrosneliömetrit: noin 14 373 kem² (n. 7 951 m² + 6 422m²)
Asuntojen lukumäärä: 195 (103 aso-asuntoa + 92 vuokra-asuntoa)
Ensisijainen rakennustyyppi: 6 kpl rankarunkoisia puukerrostaloja
Tilaaja: TA-Asumisoikeus Oy ja A-Kruunu Oy
KVR-urakoitsija: Arkta Rakennus Oy
Materiaalintoimittajat: puuelementit VVR Wood Oy, betonielementit Alavuden Betoni Oy ja Parma Oy, Rudus kellarien betoniportaat
Arkkitehtisuunnittelu: Arkworks Arkkitehdit Oy
Rakennesuunnittelu: Rakennuskonsultointi T Kekki Oy
 

Ei kommentteja. Ole ensimmäinen kommentoija.