Kohtuuhintaista ARA-asumista urbaanissa Jätkäsaaressa

RSS
29.8.2018 ARAviestin toimitus
Jätkäsaari_ilmakuva
Helsingin Jätkäsaareen on jo valmistunut 3158 asuntoa ARAn tuella. Kuva Helsingin kaupunki.

Jätkäsaari on rakenteilla oleva uusi kaupunginosa Helsingissä, jossa asuu nyt noin 6 000 ihmistä. Valmistuessaan 2020-luvun lopulla Jätkäsaari on yli 20 000 asukkaan asuinalue. Kohtuuhintainen asuminen on tärkeä osa nykyaikaista kaikille sopivaa kaupunkia. ARAn avustuksilla tai korkotuella on valmistunut tai rakentumassa yhteensä 33 kohdetta, joissa on 3158 asuntoa: normaaleja vuokra-asuntoja, asumisoikeusasuntoja, opiskelija-asuntoja sekä asuntoja erityisryhmille.

Miten on mahdollista rakentaa kohtuuhintaisia asuntoja yhdelle Helsingin parhaimmista paikoista? Lähtökohtana on Helsingin kaupungin asuntopoliittinen linjaus, jonka tavoitteina ovat tasapainoinen kaupunkikehitys ja monimuotoiset ja kohtuuhintaiset asumisvaihtoehdot eri elämäntilanteisiin. Helsingin kaupunki luovuttaa tontteja ARA-tuotantoon hyväksyttävissä olevalla hintatasolla. Myös pysäköintipaikkojen määrissä on voitu tinkiä, etenkin opiskelijakohteissa.

Monipuolista ARA-asumista

Jätkäsaareen on rakennettu, rakenteilla tai suunnitteilla monipuolista ARA-asumista: vuokra- ja asumisoikeusasuntoja sekä erityisryhmille tarkoitettuina asuntoja, asuntoja opiskelijoille, nuorille, ikäihmisille, tuettua asumista vammaisille ja kehitysvammaisille sekä muille kohtuuhintaisen asunnon tarpeessa oleville.

Jätkäsaaren asuinalue on oiva esimerkki kokonaisvaltaisesta asuntorakentamisesta, jossa on otettu huomioon erilaiset asumistarpeet. Erityisryhmien asumisen sijoittaminen tavallisille asuinalueille tavallisen asumisen joukkoon on paras tapa ehkäistä tukea tarvitsevien ihmisten asumisen lokeroimista. Asumista ja asumisviihtyisyyttä tukevat monenlaiset yhteiset sisä- ja ulkotilat edistävät yhteisöllisyyttä, sosiaalisia kohtaamisia ja helpottavat arjen toimintojen sujumista. Sukupolvien kortteliin sijoittuvat kaikille avoimet ja yhteisölliset tilat ovat hyvä esimerkki monen eri toimijan onnistuneesta toimintamallista ja yhteistyöstä tuottaa asukkailleen hyvinvointia. Eri ikäisten ja erilaisten ihmisten asumisen sekoittuminen asuinrakennuksissa, kortteleissa ja asuinalueilla ehkäisee segregaatiota ja vahvistaa luontaisesti kaikkien oikeutta ja osallisuutta lähiyhteisöön.

Yhteisöllisyys ja kiinnostus yhteisöllisten asumismuotojen kehittämiseen ja toteuttamiseen ovat olleet vahvasti esillä 2000-luvulla. Toimintaympäristön nopea muuttuminen edellyttääkin monipuolisia ja nykyistä enemmän asukkaiden tarpeista lähteviä asumisratkaisuja. Tämä olisi otettava huomioon kuntien kaavoitus- ja tonttipolitiikassa, sillä erityisryhmien asumista ei voida ratkaista irrallaan muun väestön asumisesta.

Jätkäsaari_arakohteet
Kartassa näet Jätkäsaaren ARA-tuella rakennetut kohteet.

TUTUSTU JÄTKÄSAAREN ARA-KOHTEISIIN:

ARA-asumista Jätkäsaaressa: Helsingin kaupungin vuokra- ja asumisoikeusasuntoja – näyttäviä kohteita

ARA-asumista Jätkäsaaressa: Sukupolvienkortteli – ainutlaatuinen yhteisöllisyyttä korostava konsepti

ARA-asumista Jätkäsaaressa: Cityasuntoja opiskelijoille

ARA-asumista Jätkäsaaressa: Vihreistä vihrein

Ei kommentteja. Ole ensimmäinen kommentoija.