Ikäihmisten asumiseen uudet ideat ovat tervetulleita

RSS
23.9.2020 Sonja Manssila, ARA

Ikäihmisten asumiseen on kehitetty uusia ideoita ja innovoitu elämää helpottavia apuvälineitä. ARA kannustaa toimijoita kehittämiseen. Toivottavasti uuden kehittäminen jatkuukin lähivuosina, sillä ikääntyneiden määrä lisääntyy vauhdilla.

Laitoshoitoa on ansioituneesti purettu ja ikääntyneiden asuntotuotanto on viime vuosina kehittynyt merkittävästi. ARAn suunnitteluohjauksen keskeinen periaate on pyrkimys tavallisen kodin piirteet täyttävään toteutukseen.

Sijainnilla on merkitystä

Ikääntyneiden asuinympäristössä olisi oltava riittävästi helposti saavutettavissa olevia palveluita. Tämä mahdollistaa ikääntyvän itsenäisen toiminnan mahdollisimman kauan. Palveluista merkittävimmät ovat kauppa, apteekki sekä terveyskeskus. Kevyenliikenteen väylät lisäävät ikääntyneen turvallista liikuntaa. Myös julkisen liikenteen pysäkit tulisi sijaita lyhyen matkan päässä.

Kuntien kaavoituksessa tulisi kiinnittää huomiota ikääntyneiden sekä muiden erityisryhmien asuntojen sijoittamiseen. Ikääntyneiden kotona asumista voidaan tukea asuinalueita koskevilla ratkaisuilla, kuten yhdyskuntasuunnittelulla. Kuntien strategiat ja keinot yhdyskuntarakenteen ja asuinalueiden kehittämisessä vaihtelevat suuresti. Kuntayhtymien, maakuntien ja kuntien välinen yhteistyö on myös erittäin tärkeää ikääntyneiden ja erityisryhmiin kuuluvien ihmisten asumisen kysymyksissä. Keskeistä on kunnan eri hallintokuntien tiivis yhteistyö.

Keho rapistuu, mieli säilyy virkeänä

Tavoitteena on asumisen mahdollistaminen omassa kodissa apuvälineiden sekä kotihoidon tuella mahdollisesti elämän loppuun saakka. Jos kotihoito ei riitä tai ei vastaa tarvetta, on etsittävä uusia ratkaisuja palveluasumisen tai tehostetun palveluasumisen kohteista. Uuden asunnon etsimiseen ei aina tarvita hoidollista syytä. Halu olla samaikäisten ja henkisten kanssa on usein syy hakeutua senioritaloon. Yhteenkuuluvuuden tunne ja tieto mahdollisesti jatkossa saatavista palveluista ja asunnon esteettömyys ovat tekijöitä, joita asumiselta ja asuinympäristöltä haetaan.

Ikääntyneiden välimuotoinen asuminen täyttää asunnon tavalliset tunnusmerkit ja se tarkoittaa kohteita, joissa asumiseen yhdistyy ikäihmisten tarpeisiin vastaavia ratkaisuja. Asuminen erotetaan selkeästi palveluista. ARA tukee ikääntyneiden välimuotoisen asumisen kohteita erityisryhmien investointiavustuksella ja korkotuella, mutta kohteet voivat olla myös vapaarahoitteisia vuokra- tai omistusasuntoja.

Esteettömyys asumisen kulmakivi

Asuntoja voidaan korjata paremmin ikääntyneille sopivaksi. Saneeraus voidaan tehdä omakotitaloihin, rivitaloihin ja kerrostaloihin. Esteettömyyskorjauksissa poistetaan kynnyksiä, lisätään tukikaiteita, poistetaan amme, korjataan hissi tai jälkiasennetaan uusi, lisätään kaiteita kulkuväylien varrelle ja tehostetaan valaistusta. Ulkona maaston tasaisuuteen ja talvella liukkauden poistoon kiinnitetään erityistä huomiota.

Asumista helpottavia apuvälineitä

Ikääntyneen asunnon ei tarvitse olla laitosmainen, vaikka palvelut tuotetaan osin laitosmaisesti. Lapinjärvitalossa yhdistettiin omakotitalo, mummonmökki ja ikäihmisten hoiva-asuminen. Innovatiivisen talosta tekee sen muunneltavuus ja mahdollisuus toimia elämän loppuvaiheen tehostetun palveluasumisen asuntona jopa muistisairaille.

Innovatiivisia asuntoja on toteutettu myös senioritaloihin, palveluasumisen kohteisiin sekä tehostetun palveluasumisen kohteisiin. Talotekniikka mahdollistaa turva, digi ja hoitoa tukevien laitteiden käyttöönoton. Asuntotuotannossa suositaan monimuotoista rakentamista. Esimerkiksi tehostetun palveluasumiseen tarkoitetut asunnot rakennetaan palveluasumisen määrityksillä, kokonsa, varusteratkaisuidensa ja toiminnallisuuden osalta, vaikka asuntoja käytetään ensin tehostetuun palveluasumiseen. Monimuotoisuus mahdollistaa asuntojen pitkäaikaisen käytön. Asunnot suunnitellaan myös niin, että ne sulautuvat normaaliin asuntokantaan. Vuoden 2020 ikääntyneiden erityisryhmähankkeista lähes poikkeuksetta kaikki rakentuvat oheisella monimuotoisuusperiaatteella. Myös yhteisöllisyysnäkökulma on mukana lähes kaikissa lähitulevaisuudessa valmistuvissa ARA-erityisryhmäkohteissa.

Meneillään olevissa ARA-hankkeissa korostuvat myös suunnitteluratkaisut, jotka mahdollistavat teknisten sovellutusten hyödyntämisen nyt ja tulevaisuudessa.

Koti on tunnetila, turvallisuus ja asukkaan ääni

Asuntojen ja rakennuksen sisätilojen suunnittelu ja toteutus on oleellinen osa kohteen kokonaissuunnittelua. Uusi asunto, outo ympäristö tai uudet naapurit voivat hämmentää, ahdistaa ja tehdä levottomaksi. Tutut kalusteet ja esineet läheisten ihmisten ja elämänrytmin säilymisen ohella lievittävät muutoksen rasitusta.

ARA kiinnittää ohjauksessa huomiota asukkaiden mahdollisuuteen ulkoilla ja suosittelee erityisryhmäkohteisiin rakennettavaksi asuntokohtaiset parvekkeet tai yksitasokohteissa asuntokohtaisten terassin rakentamista. Kohdetta suunniteltaessa on hyvä keskustella kaavoituksen kanssa, jotta kaava mahdollistaa parvekkeiden rakentamisen kohteeseen.

Vaateita ikääntyneiden asuntotuotannolle on paljon, kuitenkin hyvällä suunnittelulla, innovatiivisilla ideoilla, asukasryhmää kuulemalla ja yhteistyöllä saadaan hyviä asuntoja ikäihmisille. ARA kannustaa toimijoita innovatiivisten ratkaisujen toteuttamiseen! Jatkossa siis meille kaikille.

Ei kommentteja. Ole ensimmäinen kommentoija.