Erityisryhmien asuntojen käyttötarkoituksen muuttaminen

Käyttötarkoituksen muutosta voi hakea ARAn investointiavustusta saaneisiin kohteisiin (uudistuotanto- ja perusparannuskohteet).

Käyttötarkoituksen muutostarpeita ovat esimerkiksi:

 • Tarve saneerata kohteessa olevia muita tiloja asunkäyttöön
 • Tarve ottaa joitakin asuntoja esimerkiksi terapia tai muuhun hoitokäyttöön
 • Tarve saneerata varastotiloja esimerkiksi toimistokäyttöön
 • Tarve muuttaa olemassa olevia asuntoja, esimerkiksi huonejärjestelyin, väliseinin tms.

Muutospäätöksen hakeminen

Päätöstä käyttötarkoituksen muuttamiseen haetaan ARAlta. Hakemus on vapaamuotoinen, mutta siinä on esitettävä seuraavat asiat:

 • hakijan nimi ja yhteystiedot
 • investointiavustuksen saaja ja avustettava kohderyhmä
 • Y-tunnus
 • kohteen nimi ja osoitetiedot
 • rakennuspaikka
 • muutettavien asuntojen määrä
 • Jos koko kohteen käyttötarkoitus on tarkoitus muuttaa: tieto lupaviranomaisen näkemyksestä/suostumuksesta tilaratkaisuihin

Hakemukseen liitetään:

 • kuvaus muutostarpeesta ja muutoksen pysyvyydestä (tilapäinen ratkaisu / pysyvä muutos)
 • selvitys uudesta käyttötarkoituksesta ja muutospäätöksen vaikutuksesta kohderyhmään

Hakemukset käsitellään tapauskohtaisesti ja niistä tehdään erilliset päätökset. ARA lähettää päätöksen asiasta hakijalle sähköisesti.

Hakemuksen ja asiakirjojen lähettäminen:

Hakemus lähetetään ARAn kirjaamoon 

kirjaamo.ara (at) ara.fi
Julkaistu 28.4.2020 klo 13.05, päivitetty 17.8.2020 klo 9.54