Asuntomarkkinakatsaus 1/2020: vuokra-asunnot

Asuntomarkkinakatsauksen 1/2020 painopiste on kuntien ARA vuokra asunto jen markkin atilanteen selvittämisessä. Vuokramarkkinoita arvioidaan eri mittareista koostuvan ARA indeksin avulla. Vuokrien kehitys ja niiden väliset erot on huomioitu katsauksessa omana lukunaan. Tiedot perustuvat ARAn ARA asuntoja omistavilta yhteisöiltä ja kunnilta keräämiin tietoihin.

Yhteenveto katsauksesta:

  • ARA-asuntoa jonotti keväällä 2020 koko maassa 120 000 kotitaloutta.
  • Hakijoista 56 % oli pääkaupunkiseudulta.
  • Hakijoista oli yhden hengen talouksia 62 %
  • Kahden hengen talouksia oli 21 %.
  • Erittäin kiireellisten hakijoita oli 26 %. Osuus kasvoi viidettä vuotta peräkkäin.
  • Nuorten, alle 25-vuotiaiden osuus ARA-asunnon hakijoista on vähentynyt neljässä vuodessa 30 %:sta 21 %:en.
Kuvio 1 (asuntomarkkinakatsaus 1/2020), kartta tyhjien ARA-asuntojen osuuksista
Tyhjien ARA-asuntojen osuus Suomen kunnissa vuonna 2019.
ARA-indeksi karttakuvana 2019
Suomen kuntien ARA-indeksi vuonna 2019.
Julkaistu 23.6.2020 klo 15.19, päivitetty 9.7.2020 klo 15.07