Asuntomarkkinakatsaus 1/2020: vuokra-asunnot

Asuntomarkkinakatsauksen 1/2020 painopiste on kuntien ARA vuokra asunto jen markkin atilanteen selvittämisessä. Vuokramarkkinoita arvioidaan eri mittareista koostuvan ARA indeksin avulla. Vuokrien kehitys ja niiden väliset erot on huomioitu katsauksessa omana lukunaan. Tiedot perustuvat ARAn ARA asuntoja omistavilta yhteisöiltä ja kunnilta keräämiin tietoihin.

Yhteenveto katsauksesta:

 • ARA-asuntojen tarjonta supistui kasvukeskuksissa.
 • ARA-asuntoa jonotti keväällä 2020 koko maassa 120 000 kotitaloutta.
  • Hakijoista 56 % oli pääkaupunkiseudulta.
  • Hakijoista oli yhden hengen talouksia 62 %
  • Kahden hengen talouksia oli 21 %.
  • Erittäin kiireellisten hakijoita oli 26 %. Osuus kasvoi viidettä vuotta peräkkäin.
  • Nuorten, alle 25-vuotiaiden osuus ARA-asunnon hakijoista on vähentynyt neljässä vuodessa 30 %:sta 21 %:en.
 • Kasvukeskusten ulkopuolella ARA-asuntojen kysyntä on heikkoa.
  • Lievää ylitarjontaa oli 83 kunnassa ja ylitarjontaa 119 kunnassa.
 • Vähintään 2 kuukautta tyhjillään olleita ARA-asuntoja oli koko maassa 8 600. Määrä väheni 300 asunnolla vuodesta 2019.
 • Vähintään 6 kuukautta tyhjänä olleiden ARA-asuntojen määrä kuitenkin kasvoi 5 300 asuntoon (vert 4 500 vuonna 2019).
 • Lyhyellä korkotuella rakennetuilla ARA-asunnoilla hyvä menekki. Käyttöaste näissä oli keskimäärin 98,7 %.
Kuvio 1 (asuntomarkkinakatsaus 1/2020), kartta tyhjien ARA-asuntojen osuuksista
Tyhjien ARA-asuntojen osuus Suomen kunnissa vuonna 2019.
ARA-indeksi karttakuvana 2019
Suomen kuntien ARA-indeksi vuonna 2019.
Julkaistu 23.6.2020 klo 15.19, päivitetty 30.10.2020 klo 13.31