Uudistuotannon korkotukilainan hakemiseen tarvittavat lomakkeet

Korkotukilainaprosessin 4 vaihetta

 

Pitkän korkotukilainen asumisoikeus-, tavallisten vuokra-asuntojen ja osaomistusasuntojen uudistuotannon uusien hankkeiden hakemukset tehdään ARAn verkkoasioinnin kautta 15.6.2022 alkaen. Täytä hakemus ensisijaisesti verkkoasioinnin puolella. Hakemuksen eri vaiheissa tarvittavat liitteet on on lueteltu verkkoasioinnissa. Siirry verkkoasiointiin

Jos kuitenkin haluat poikkeuksellisesti täyttää paperihakemuksia, käytä alla oikeanpuoleisessa sarakkeessa olevia lomakkeita.

Ennen 15.6.2022 käynnistyneiden hankkeiden käsittelyssä käytetään toistaiseksi paperihakemuksia, jotka löytyvät alla vasemmanpuoleisesta sarakkeesta. Paperiset lomakkeet toimitetaan ARAn kirjaamoon.

Erityisryhmien hankkeiden hakemuksia ei voi vielä täyttää verkkoasioinnissa. Käytä näiden hankkeiden käsittelyyn tarkoitettuja erillisiä lomakkeita.

 

Vaihe 1: Ehdollinen varaus

Ennen 15.6.2022 vireille tulleet uudistuotantohankkeet (korkotukilaina 40 v), asumisoikeus ja tavallinen vuokra-asuminen:   15.6.2022 jälkeen vireille tulleet uudistuotantohankkeet (korkotukilaina 40 v), asumisoikeus ja tavallinen vuokra-asuminen:

Erityisryhmä-, hankintalaina- ja takauslainahankkeiden hakemuksia ei voi vielä täyttää verkkoasioinnissa. Käytä niihin tarkoitettuja erillisiä lomakkeita, jotka löytyvät kyseisen tuotteen sivulta.

Korkotukilainahakemus, lomake ARA 64.

Talousarvio, lomake ARA 95.

Tontin asema- tai rakennuskaava kaavamääräyksineen sekä selvitys tontin kunnallisteknisestä valmiudesta.

Tontin käyttösuunnitelma (1:500 tai 1:200).

Huonetilaohjelma.

Tavoitehintalaskelma.

Ympäristöselvitys.

 

Pitkän korkotukilainan asumisoikeus ja tavallisten vuokra-asumisen uudistuotannon uudet hankkeet haetaan verkkoasioinnin kautta. Täytä lomake ensisijaisesti verkkoasioinnin puolella. Jos kuitenkin haluat täyttää paperihakemuksen, käytä alla olevia lomakkeita 15.6.2022 alkaen.

 1. Talousarvio, lomake ARA 95.
 2. Tontin käyttösuunnitelma (1:500 tai 1:200)
 3. Asemakaavaote
 4. Ympäristöselvitys
 5. Tavoitehintalaskelma
 6. Luettelo hankkeen kaikista suunnitelluista tiloista (excel)
 7. Esisopimus omistajuuden siirrosta ARA-yhteisölle tarvittaessa

Jos hankkeen suunnittelu on jo edennyt, niin olemassa olevat suunnitelmat tulee liittää hakemukselle.
 
Paperilomakkeita käyttävät toimittavat lisäksi

 1. Varaushakemus - pitkä korkotuki - uudistuotanto, vuokra-, asumisoikeus- ja osaomistustalot
 2. Kunnan lausunto, jos kunta on jo antanut lausunnon
 3. Talousarvio, lomake ARA 95
 

Vaihe 2: Osapäätös

Suunnitelmien ja kustannusten hyväksyminen.

Tässä vaiheessa ARAlle toimitettavat asiakirjat on listattu alla oleviin ARAn lomakkeisiin sen mukaan, onko kohde tavallinen vuokratalo vai erityisryhmille tarkoitettu asuntokohde.

Ennen 15.6.2022 vireille tulleet uudistuotantohankkeet (korkotukilaina 40 v), asumisoikeus ja tavallinen vuokra-asuminen:   15.6.2022 jälkeen vireille tulleet uudistuotantohankkeet (korkotukilaina 40 v), asumisoikeus ja tavallinen vuokra-asuminen:

Tässä vaiheessa ARAlle toimitettavat asiakirjat on listattu alla oleviin ARAn lomakkeisiin sen mukaan, onko kohde tavallinen vuokratalo vai erityisryhmille tarkoitettu asuntokohde.

Hanketieto A, tilatiedot (lomake ARA 91a)
Pääpiirustukset
Asemakaavaote tai jäljennös poikkeusluvasta
Piha- ja istutussuunnitelma
Ympäristöselvitys

Hanketieto B, tekniset tiedot (lomake ARA 91b) liitteineen
Hankinta-arvoerittely (lomake ARA 90)
Pohjatutkimus
Urakkatarjouspyyntökirjelmä
Urakkaohjelma
Urakkatarjousten avauspöytäkirja
Kunkin urakan halvin tarjous
Laskelmat liittymismaksujen muodostumisesta tariffitaulukoineen
Selvitys rakennuttajan omista hankinnoista ja valintaperusteista. (Toimitettava myös urakoitsijan tarjous)
Suunnittelusopimukset (jos suunnittelu > 45 €/asm2, muulloin pyydettäessä)
Rakennuttamissopimus
Kohteen talousarvio (lomake ARA 95)
Tontin kauppakirja (esisopimus tontin kaupasta) tai vuokrasopimus (vähintään alustava)

 
 1. Asemakaavaote
 2. Asemapiirustus, johon on merkitty hankkeen ARA-talot ja pysyvät rakennustunnukset
 3. Pääpiirustukset
 4. Luettelo hankkeen kaikista suunnitelluista tiloista (excel)
 5. Ympäristöselvitys
 6. Hallinnonjako-/yhteisjärjestelysopimus (vähintään luonnos)
 7. Energiaselvitys
 8. Urakkatarjouspyyntö
 9. Urakkaohjelma
 10. Urakkatarjousten avauspöytäkirja ja valintaperusteet
 11. Kunkin urakan voittanut tarjous
 12. Rakennuttamissopimus
 13. Selvitys rakennuttajan omista hankinnoista ja valintaperusteista
 14. Tontin kauppakirja tai vuokrasopimus (alustava)

Paperilomakkeita käyttävät toimittavat lisäksi:

 1. Osapäätöshakemus - pitkä korkotuki - uudistuotanto, vuokra-, asumisoikeus- ja osaomistustalot
 2. Talousarvio, lomake ARA 95
 
 

Vaihe 3: Lainapäätös

Lainapäätöksen eli varsinainen rahoituspäätöksen hakeminen ARAlta.
Lainaprosessin tässä vaiheessa tarvittavat ARAn lomakkeet ja liitteet on lueteltu omassa lomakkeessaan.

 

Ennen 15.6.2022 vireille tulleet uudistuotantohankkeet (korkotukilaina 40 v), asumisoikeus ja tavallinen vuokra-asuminen:   15.6.2022 jälkeen vireille tulleet uudistuotantohankkeet (korkotukilaina 40 v), asumisoikeus ja tavallinen vuokra-asuminen:

Lainaprosessin tässä vaiheessa tarvittavat ARAn lomakkeet ja liitteet on lueteltu omassa lomakkeessaan: Lainapäätösvaiheen hakuasiakirjat
lomake ARA 103

Suorat linkit ARAn lomakesivuille:

   

   

  1. Urakkasopimukset
  2. Julkisen valvonnan alaisen luottolaitoksen tai kunnan antama lainasitoumus, lomake ARA 65
  3. Yhteenveto niistä luottolaitoksista, joilta luottotarjousta on pyydetty (vähintään 3), niiden tarjoamista korkoehdoista ja perustelut miksi lainasitoumuksen antanut luottolaitos valittiin
  4. Selvitys vakuudesta, kun kiinnitysvakuutta ei käytetä (esim. jäljennös omavelkaisen takauksen myöntöpäätöksestä)
  5. Kiinteistön kauppakirja
  6. Lopullinen kiinteistön vuokrasopimus
  7. Hallinnanjakosopimus ja/tai yhteistyösopimus

  Paperilomakkeita käyttävät toimittavat lisäksi:

  1. Lainahakemus - pitkä korkotuki - uudistuotanto, vuokra-, asumisoikeus- ja osaomistustalot
  2. Talousarvio, lomake ARA 95
   

   

  Vaihe 4: Tarkistuspäätös

  Toteutuneiden kustannusten ja rahoituksen tarkistus noin 6 kuukautta kohteen valmistumisen jälkeen.

  Ennen 15.6.2022 vireille tulleet uudistuotantohankkeet (korkotukilaina 40 v), asumisoikeus ja tavallinen vuokra-asuminen:   15.6.2022 jälkeen vireille tulleet uudistuotantohankkeet (korkotukilaina 40 v), asumisoikeus ja tavallinen vuokra-asuminen:

  Hankkeen lopulliset, toteutuneet kustannukset (lomake ARA 90)
  Tilintarkastajan lausunto (lomake ARA 99)
  Rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymä
  loppukatselmuspöytäkirja.

  Jos kustannukset ovat muuttuneet osapäätöksessä hyväksytyistä
  kustannuksista, tarvitaan lisäksi

  • perustelut alentuneista tai lisääntyneistä kustannuksista
  • selvitys lopullisesta rahoituksesta (lomake ARA 64)
  • vuokralaskelma (lomake ARA 95)
  • mahdollista lisälainaa varten rahoituslaitoksen lainasitoumus
  (lomake ARA 65).

   

    
   1. Hankkeen lopulliset, toteutuneet kustannukset (lomake ARA 90)
   2. Vuokralaskelma (lomake ARA 95)
   3. Tilintarkastajan lausunto (lomake ARA 99)
   4. Rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymä
   5. loppukatselmuspöytäkirja
   6. Lopulliset pääpiirustukset
   7. Luettelo hankkeen kaikista tiloista (excel)

   Jos kustannukset ovat muuttuneet osapäätöksessä hyväksytyistä
   kustannuksista, tarvitaan lisäksi

   • perustelut alentuneista tai lisääntyneistä kustannuksista
   • mahdollista lisälainaa varten rahoituslaitoksen lainasitoumus
   (lomake ARA 65).

   Paperilomakkeita käyttävät toimittavat lisäksi:

   1. Tarkistuspäätöshakemus - pitkä korkotuki - uudistuotanto, vuokra-, asumisoikeus- ja osaomistustalot
   2. Talousarvio, lomake ARA 95
   3. Hankinta-arvoerittely, lomake ARA 90
    

    

    

   Liitetiedostot

   Julkaistu 30.9.2022 klo 14.29, päivitetty 9.1.2023 klo 9.31