Korkein hallinto-oikeus: Nuorisosäätiön tytäryhtiöille ei valituslupaa

Uutinen 2.9.2022 klo 16.00

Korkein hallinto-oikeus on antanut päätökset, joiden mukaan Nuorisosäätiön tytäryhtiöt eivät saa valituslupaa yleishyödylliseksi yhteisöksi nimeämisestä eivätkä korkotuen lakkauttamisesta.

ARA hylkäsi tytäryhtiöiden hakemukset yleishyödylliseksi yhteisöksi nimeämisestä 12.5.2020, koska ARA katsoi, etteivät tytäryhtiöt täytä yleishyödyllisyydelle asetettuja edellytyksiä. Lisäksi ARA lakkautti tytäryhtiöiden korkotukilainojen korkotuen 20.11.2020.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätökset merkitsevät sitä, ettei Nuorisosäätiö-konsernilla ole edelleenkään yleishyödyllisyysstatusta, eli Nuorisosäätiö tai sen tytäryhtiöt eivät voi saada uusia valtion tukemia lainoja. Lisäksi korkotukilainoihin liittyvä valtion takaus muuttuu maksulliseksi, jos lainoja ei makseta takaisin.

Nuorisosäätiön tytäryhtiöt valittivat ARAn päätöksistä aiemmin Helsingin hallinto-oikeuteen, mutta hallinto-oikeus hylkäsi valitukset 26.4.2022 antamillaan päätöksillä.

Aiemmin aiheesta uutisoitua

Hallinto-oikeus on hylännyt Nuorisosäätiön tytäryhtiöiden valitukset ARAn päätöksistä