Hallinto-oikeus on hylännyt Nuorisosäätiön tytäryhtiöiden valitukset ARAn päätöksistä

Uutinen 28.4.2022 klo 16.38

Nuorisosäätiön tytäryhtiöt valittivat hallinto-oikeuteen, koska ARA oli:

  • hylännyt Nuorisosäätiön tytäryhtiöiden yleishyödyllisyyshakemukset ja
  • lakkauttanut tytäryhtiöiden korkotukilainojen korkotuen maksamisen kokonaan.

Nyt tehdyillä päätöksillään Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi molemmat Nuorisosäätiön tytäryhtiöiden tekemät valitukset.

ARAn päätösten taustalla oli Nuorisosäätiö-konsernissa tapahtunut laajamittainen yleishyödyllisyyden vastainen toiminta. ARA päätti Nuorisosäätiön yleishyödylliseksi yhteisöksi nimeämisen peruuttamisesta 4.6.2018, ja samalla säätiön tytäryhtiöt menettivät kelpoisuutensa uusiin valtion tukemiin lainoihin. Nuorisosäätiön tytäryhtiöt jättivät ARAlle hakemukset yleishyödylliseksi yhteisöksi nimeämiseksi joulukuussa 2019, mutta ARA hylkäsi hakemukset eikä myöntänyt tytäryhtiöille yleishyödyllisyysasemaa.

ARA linjasi Nuorisosäätiön nimeämisen peruuttamisen yhteydessä, että Nuorisosäätiön tytäryhtiöiden aravalainat tulisi irtisanoa ja korkotuki lakkauttaa. ARAn lainoja ja korkotukia koskeva päätöksenteko jäi odottamaan, että Nuorisosäätiön yleishyödyllisyysstatuksen peruuttaminen saisi lainvoiman. Päätös sai lainvoiman 19.3.2020.

ARA irtisanoi Nuorisosäätiön tytäryhtiöiden aravalainat ja lakkautti korkotukilainojen korkotuen 23.11. 2020. Aravalainat on sittemmin maksettu takaisin, minkä vuoksi hallinto-oikeuden käsittelyssä oli vain korkotuen lakkauttamista koskeva asia.

Nuorisosäätiön tytäryhtiöiden on mahdollista hakea hallinto-oikeuden päätöksiin muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.


Aiheesta aikaisemmin uutisoitua:

Nuorisosäätiön tytäryhtiöiden aravalainat on irtisanottu ja korkotuki lakkautettu