ARA-asumisen raivaaja -tunnustus 2019 Järvenpäähän ja Vantaalle

Uutinen 17.10.2019 klo 10.22

ARA-asumisen raivaaja -tunnustus on annettu Järvenpään Mestariasunnot Oy:lle ja Järvenpään kaupungille sekä VAV Asunnot Oy:lle ja Vantaan kaupungille. Tunnustukset luovutettiin ARAn Yhdyskuntien uudistaminen (2016-19) -hankkeen laivaseminaarissa 16.10. Raivaaja-tunnustuspalkinnot jaettiin nyt toisen kerran.

ARA-asumisen raivaaja -tunnustuksella ARA kannustaa kuntia, vuokrataloyhteisöjä ja muita toimijoita kehittämään olemassa olevaa ARA-asuntokantaa ja asunto-oloja kokonaisvaltaisesti, pitkäjänteisesti ja innovatiivisesti. Tunnustuksen saaja on erityisesti ansioitunut kehittämään asumista monipuolisesti ja rohkeasti myös taloudellisesti haasteellisessa toimintaympäristöissä.

ARA jakaa tunnustuksen vuosittain kunnalle, vuokrataloyhteisölle tai muulle toimijaorganisaatiolle, joka on:

  • tehnyt tai tekee merkittävää työtä ARA-asuntokannan ja asunto-olojen kehittämisessä sekä edistänyt valtion tukeman kohtuuhintaisen asuntotuotannon rakentamista
  • toiminnallaan edistänyt uusien toimintatapojen tai menetelmien soveltamista suunnittelussa, rakentamisessa ja perusparantamisessa TAI
  • tehnyt esimerkillistä ja aktiivista työtä asuntokannan, asuinalueiden ja kortteleiden monipuolisessa, innovatiivisessa uudistamisessa ja kehittämisessä.
Raivaajatunnustus19
Järvenpään Mestariasuntojen ja VAV Asuntojen edustajat vastaanottivat tunnustuspalkinnon, Kristian Krokforsin grafiikkateoksen.

Mestariasunnot ja Järvenpään kaupunki: edelläkävijyyttä ja innovatiivista kehittämistä

Järvenpään Mestariasunnot kuuluu maamme johtaviin ARA-vuokra-asuntokannan kehittäjiin. Yhdessä Järvenpään kaupungin kanssa se on kunnostautunut uusissa avauksissa kaupunkiasumisen ja asunto-olojen kehittäjänä.

Järvenpään Mestariasunnot on tehnyt pitkäjänteistä, monipuolista ja suunnitelmallista kehittämistyötä edelläkävijänä. Tästä konkreettisia esimerkkejä ovat Mestariasuntojen toteuttamat Suomen ensimmäiset lähes nollaenergiakerrostalot ja Suomen ensimmäinen Jousenmerkki-kriteerit täyttävä kerrostalo. Se on myös edelläkävijä vuokratalolähtöisen asunto-osuuskunnan kehittäjänä ja toteuttajana sekä erityisryhmien monimuotoisen asumiskorttelin kehittäjänä ja toteuttajana.

Järvenpään kaupungin vuokrataloyhtiö, Mestariasunnot, on tunnustettu, arvostettu ja monella palkinnolla palkittu edelläkävijänä Suomessa.

VAV ja Vantaan kaupunki: innovatiivista kokonaisvaltaista kehittämistä

Vantaan kaupungin omistama vuokrataloyhtiö, VAV Asunnot Oy, on maamme johtavia ja innovatiivisia ARA-vuokra-asuntokannan kehittäjiä. Vantaan kaupunki on asunto-olojen kehittäjänä kunnostautunut uusien avausten tekijänä: kokonaisvaltaista alueiden uudistamista on tehty uudelleen kaavoittamalla alueita ja hyödynnetty purkavaa uudistamista. Tästä hyvänä esimerkkinä Tikkurilan alue, jolloin alueen tehokkuus on lisääntynyt ja on luotu uutta kaupunkirakennetta uusine palveluineen. Samaa ideaa käytetään myös Myyrmäessä ja muuallakin alueiden uudistamisessa.

VAV Asunnot on toiminut myös uranuurtajana ekologisessa rakentamisessa. Se on ollut myös mukana kehittämässä rakentamisen ja huollon teknisiä innovaatioita. Esimerkkeinä luonnonvaratasapainoinen kerrostalo Opaali ja pohjoismaiset Joutsenmerkki-kriteerit täyttävä ARA-vuokratalo, jossa elinkaaren mittainen hiilijalanjälki on 25 % pienempi kuin vastaavassa normitalossa.

Innovatiivisen uudisrakentamisen lisäksi VAV Asunnot on kehittänyt vanhoja kiinteistöjään ja tonttejaan uudelleen- ja täydennysrakentamisen mahdollistamiseksi mm. purkavalla uudistamisella. Tulossa on uusia merkittäviä avauksia korttelirakentamisessa: vanhat kiinteistöt puretaan uusien energiatehokkaiden kotien tieltä, jolloin tilalle saadaan jopa kaksinkertainen määrä uutta asuntokantaa.

Sekä Vantaan VAV Asunnot että Järvenpään Mestariasunnot ovat koko toimialan arvostamia. Ne ovat toiminnallaan rohkaisemassa myös muita yhteisöjä yhdyskuntien uudistamisessa. Niiden esimerkillä on ollut vaikutuksia asumisen ja asunto-olojen kehittämisessä koko toimialalle.

LUE LISÄÄ: ARA-asumisen raivaaja -tunnustukset jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 2018