Ensimmäiset ARA-asumisen raivaaja -tunnustuspalkinnot menevät Haapajärvelle, Kemijärvelle ja Suomussalmelle

Uutinen 14.11.2018 klo 14.00

ARA-asumisen raivaaja tunnustuksella kannustetaan toimijoita kehittämään ARA-asuntokantaa ja asunto-oloja kokonaisvaltaisesti, pitkäjänteisesti ja innovatiivisesti. Palkitut toimijat ovat olleet edelläkävijöitä ARA-asuntokannan sopeuttamisessa ja kehittämisessä.

Tunnustuspalkinnon finaaliin pääsi 7 toimijaa, joista erottui kolmen kärki: Kiinteistö Oy Haapajärven Vuokratalot ja Haapajärven kaupunki, Kemijärven Roikka Oy ja Kemijärven kaupunki sekä Kiinteistö Oy Suomussalmen Vuokratalot ja Suomussalmen kunta. Nämä kunnat ja niiden vuokrataloyhtiöt ovat ryhtyneet kehittämään asuntokantaansa aktiivisesti edelläkävijöinä jo vuosituhannen vaihteessa kun tapahtui rakennemuutos ja tyhjien asuntojen ongelma alkoi ilmaantua. Pitkäjänteinen ja määrätietoinen työ jatkuu edelleen. ARAn raati päätti antaa tunnustuspalkinnot kaikille kolmelle toimijalle.

Palkitut:

Kiinteistö Oy Haapajärven Vuokratalot ja Haapajärven kaupunki  

PERUSTELU: Haapajärven kaupunki ja vuokrataloyhtiö ovat kehittäneet asuntokantaansa ja kunnan asunto-oloja aktiivisesti, kokonaisvaltaisesti, pitkäjänteisesti ja innovatiivisesti. He ovat toimineet oppi-isinä mm. tyhjien asuntojen vähentämisessä ja uudenlaisten asumismuotojen kehittämisessä. Tyhjiä vuokrataloja on muun muassa remontoitu käyttötarkoituksen muutoksella erityisryhmien asunnoiksi ja ns. tehostetun kotipalvelun monipuoliseksi yksiköksi. Rohkaisevalla ja asumisen toimialan (erityisesti pienten ja keskisuurten vuokrataloyhteisöjen) arvostamalla toiminnalla ja muiden yhteisöjen mentoroinnilla on ollut vaikutuksia toimialalla omaa kuntaa laajemmalle.
Yhteyshenkilö: tj. Taina Ruhala, p. 044 4456 130  

Kemijärven Roikka Oy ja Kemijärven kaupunki  

PERUSTELU: Kemijärven Roikka Oy ja sen omistama Kemijärven kaupunki tekivät ARA-asuntojen historiaa ensimmäisenä aravatalojen purkajana: vuosituhannen taitteessa elettiin murrosta aravarahoitteisessa tuotannossa ja tyhjien asuntojen vähentäminen ja käyttöasteen parantaminen oli tuntematon toimenpide ja päättäjillekin usein vaikeaa asia. Kemijärvi ja sen vuokratalot on purkamisella, myymisellä ja muilla toimenpiteillä tasoittanut tietä rohkeasti myös taloudellisesti haasteellisissa toimintaympäristöissä väestön ja työpaikkojen vähetessä. Toiminta on ollut rohkeaa, pitkäjänteistä ja edustaa asumisen kehittämisentoimialan edelläkävijyyttä. Toiminnalla on ollut vaikutuksia asumisen ja asunto-olojen kehittämisen koko toimialalle. 
Yhteyshenkilö: tj Kari Varrio p. 040 722 8798  

Kiinteistö Oy Suomussalmen Vuokratalot ja Suomussalmen kunta

PERUSTELU: Suomussalmen tyhjistä vuokrakerrostaloista tuli vuosituhannen vaihteessa muuttotappion symboli. Vuokrataloyhtiö ja kunta tekivät mahdottomasta mahdollisen: tyhjiä vuokra-asuntoja on myyty kakkosasunnoiksi, asuntojen käyttötarkoitusta on muutettu pitkäjänteisesti ja asuntokantaa on kehitetty jatkuvasti monin tavoin ja asunto-oloja on parannettu. Rohkaisevalla ja esimerkillisellä toiminnalla on ollut vaikutuksia laajemmin toimialalle, joka arvostaa yhteisön pitkäjänteistä ja uraauurtavaa kehittämistoiminta.  
Yhteyshenkilö: tj. Leena Kela, p. 044 7774 000

Lisätietoja:
Marianne Jauhola, kehittämispäällikkö, ARA, p. 029 525 0819