Asumisoikeustalojen käyttövastike- ja jälkilaskelma

Yhteisöt voivat käyttää ARAn laatimia käyttövastikelaskelmamalleja määritellessään asumisoikeuskohteiden ja yhteisöjen (tasausryhmien) käyttövastikkeita. Yhteisöt voivat hyödyntää ARAn jälkilaskelmamallia myös kohdekohtaisten ja koko yhteisön (tasausryhmän) jälkilaskelmien laadinnassa.

Yhteisökohtainen jälkilaskelma on liitettävä yhteisön toimintakertomukseen ja koko yhteisön sekä kohteiden käyttövastikelaskelmat  ja kohdekohtaiset jälkilaskelmat on liitettävä yhteisön tilinpäätökseen. Edellä mainitut laskelmat on esitettävä asukkaille. Jos asumisoikeusyhteisö koostuu lukuisista taloyksiköistä, tarkoituksenmukaisinta on, että yksittäisen taloyksikön asukkaille pidetään laskelmakooste saatavilla esimerkiksi yhteisön toimipisteessä ja verkkosivuilla.

 
Julkaistu 9.6.2016 klo 15.05, päivitetty 13.2.2020 klo 19.58