Laskurit ja työkalut

Vuokrataloyhteisön vuokranmäärityslaskelma 27.3.2020
ARAn laatimalla vuokranmäärityslaskelmalla voi laatia vuokrataloyhteisön kohde-, tasausryhmä ja yhteisökohtaisen talousarvion. Laskelmassa on huomioitu sekä omakustannusvuokra että muu vuokraustoiminta ja muu toiminta.
Lue lisää
Vuokrataloyhteisön jälkilaskelma 7.2.2020
ARAn jälkilaskelmamalli toimii apuvälineenä vuokrataloyhteisöjen jälkilaskelmien laadinnassa.
Lue lisää
Asumisoikeustalojen käyttövastike- ja jälkilaskelma 9.6.2016
ARAn laatimat mallit asumisoikeuskohteiden ja yhteisöjen käyttövastikkeiden määrittämiseen ja jälkilaskelmien laatimiseen (eri välilehdellä). Mallipohjat sisältävät myös ohjeet laskelmien laatimiseen.
Lue lisää
Tasausmalli 27.1.2016
ARAn laskuri saman omistajan omistamien kohteiden kustannusten jakamiseksi käyttöarvon mukaan kohteille (pisteytys).
Lue lisää
Jyvityslaskuri 27.1.2016
ARAn jyvityslaskuri, jolla voidaan muuttaa nykyistä jyvitystä.
Lue lisää