ARA-asuntojen luovuttaminen

Kenelle ARA-kohteen voi luovuttaa?

Rajoitusten alaiset ARA-kohteet (asunnot, vuokratalokiinteistöt, asunnon hallintaan oikeuttavat osakkeet tai vuokrataloyhtiön osakkeet)  voidaan luovuttaa kunnalle tai ARAn nimeämälle luovutuksensaajalle.

 
Luovutuksensaajan nimeämisen edellytykset ovat:

Rajoitusten alaiset ARA-kohteet:

ARA voi nimetä luovutuksensaajan, jos uusi omistaja on sellainen, jolle olisi mahdollista hyväksyä korkotukilaina.
Eli uusi omistaja on ARAn yleishyödylliseksi nimeämä yhteisö taikka kunnan tai yleishyödyllisen yhteisön määräysvallassa oleva yhtiö (tytäryhtiö).

Lisäksi jatkorajoitusajalla olevia aravakohteita koskee:

Jos kohde on jatkorajoitusajalla, luovutuksensaajaksi voidaan nimetä myös uusi omistaja, jonka toimialaan kuuluu vuokra-asuntojen tarjoaminen, mutta joka ei ole ARAn nimeämä yleishyödyllinen yhteisö tai kunnan yhtiö.

Lisäksi rajoitusten alaisia osakkeita koskee:

Rajoitusten alaiset osakkeet saadaan lisäksi luovuttaa ARAn nimeämälle luovutuksensaajalle, jonka voidaan katsoa vastaavan osakkeiden luovuttajaa.


Kohteen luovutus vaatii ARAn hyväksymisen

ARA-kohteen luovutukselle on haettava ennen luovutusta ARAn hyväksyminen / luovutuksensaajan nimeäminen. Jos ARA-kohde luovutetaan ilman ARAn hyväksymistä, on omistajanvaihdos mitätön. Mitättömällä luovutuksella ei ole oikeudellisia vaikutuksia.

Luovutuksesta laadittu kauppakirjan jäljennös on kaupan toteuttamisen jälkeen toimitettava välittömästi ARAan.

Luovutuksensaajan nimeämisen hakeminen

Arava- ja korkotukilainoitetut kohteet:

 

Asuntojen perusparantamisesta annetun lain (34/1979) mukaan lainoitetut kohteet:

  1. Täytä lomake ARA 5b

  2. Lähetä lomake allekirjoitettuna ja tarvittavilla liitteillä varustettuna ARAn kirjaamoon:

Postitse:
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA)
Vesijärvenkatu 11A / PL 30
15141 Lahti

Sähköpostilla:
kirjaamo.ara (at) ara.fi

 
  1. Täytä lomake ARA 5d

  2. Lähetä lomake allekirjoitettuna ja tarvittavilla liitteillä varustettuna ARAn kirjaamoon:

Postitse:
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA)Vesijärvenkatu 11A / PL 3015141 Lahti

Sähköpostilla:
kirjaamo.ara (at) ara.fi


 

LOMAKKEET:

Lomake ARA 5b

Hakemus luovutuksensaajan nimeämiseksi (arava- ja korkotukilainakohteet)

Lomakkeella haetaan ARAlta hyväksymistä siihen, voidaanko arava- tai korkotuklainoitettu ARA-kohde luovuttaa uudelle omistajalle (ns. luovutuksensaajan nimeäminen). Lue lisää

Lomake ARA 5d

Hakemus luovutuksensaajan nimeämiseksi (pitkäaikaisella perusparannuslainalla rahoitettu kohde)

Lomakkeella haetaan ARAlta hyväksyminen siihen, voidaanko pitkäaikaisella perusparannuslainalla rahoitettu ARA-kohde luovuttaa uudelle omistajalle (ns. luovutuksensaajan nimeäminen). Lue lisää

Julkaistu 4.7.2018 klo 12.45, päivitetty 9.10.2019 klo 13.55