Käyttö- ja luovutusrajoitukset

ARA-vuokra-asuntoja eli aravavuokrataloja ja -asuntoja sekä korkotukilain mukaan tuettuja vuokra- ja asumisoikeusasuntoja koskevat laissa säädetyt käyttö- ja luovutusrajoitukset. Tarkemmat tiedot rajoituksista löytyvät ARAn verkkoasioinnista: Siirry verkkoasiointiin

Rajoitusten tarkoituksena on pitää asunnot riittävän pitkään vuokrakäytössä ja niiden asumiskustannukset kohtuullisina. Rajoitukset kohdistuvat asuinrakennukseen ja sen omistavan yhtiön osakkeisiin sekä aravalainoitetun asuinhuoneistoon ja sen hallintaan oikeuttaviin osakkeisiin.

Rajoitukset koskevat: 

  • asuntojen pitämistä vuokrakäytössä
  • asukkaiden valintaa
  • vuokrien tai vastikkeiden määrittämistä omakustannusperiaatteella sekä jälkilaskelman laatimista
  • vuokra- ja asumisoikeusasuntojen ja niitä omistavan yhtiön osakkeiden luovutusta.

Omistajan on noudatettava asukasdemokratiaa niissä aravavuokrataloissa ja 1.1.2002 jälkeen korkotukilainoilla rahoitetuissa vuokrataloissa, jotka ovat käyttö- ja luovutusrajoitusten alaisia. Asukasdemokratia perustuu lakiin yhteishallinnosta vuokrataloissa (649/1990).

Kohdekohtaiset rajoitukset

Kunkin kohteen rajoituksista tehdään lainapäätöksen yhteydessä merkintä lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin sekä osakekirjoihin ja osakeluetteloon. Vuokra-asuntojen rajoitukset ovat määräaikaisia, mutta asumisoikeustalokohteiden rajoitukset ovat pysyviä.

Rajoitusaika

Rajoitusajan pituus riippuu siitä, milloin laina on myönnetty ja mihin tarkoitukseen. Osalla aravalainoitettuja ARA-vuokra-asuntoja on alkuperäisen rajoitusajan päätyttyä lisäksi 10 vuoden pituinen jatkorajoitusaika. Se koskee pääasiassa ennen 1.1.1980 valtion asuntolainalla rahoitettuja kohteita. Jatkorajoituskohteita on käytettävä edelleen vuokra-asuntoina, mutta niiden vuokranmääritys on vapaa. Nämä kohteet voidaan luovuttaa vain ARAn nimeämälle saajalle, mutta niiden luovutushinta on sen sijaan vapaasti sovittavissa.

Korkotukikohteissa on alkuperäinen rajoitusaika mutta ei lainkaan jatkorajoituksia.

 

 

Julkaistu 7.2.2013 klo 12.23, päivitetty 15.2.2023 klo 13.48