Käyttö- ja luovutusrajoitukset

ARA-vuokra-asuntoja eli aravavuokrataloja ja -asuntoja sekä korkotukilain mukaan tuettuja vuokra- ja asumisoikeusasuntoja koskevat laissa säädetyt käyttö- ja luovutusrajoitukset. Rajoitusten tarkoituksena on pitää asunnot riittävän pitkään vuokrakäytössä ja niiden asumiskustannukset kohtuullisina. Rajoitukset kohdistuvat asuinrakennukseen ja sen omistavan yhtiön osakkeisiin sekä aravalainoitetun asuinhuoneistoon ja sen hallintaan oikeuttaviin osakkeisiin.

Rajoitukset koskevat: 

  • asukkaiden valintaa
  • vuokrien tai vastikkeidenmääritystä
  • vuokra- ja asumisoikeusasuntojen luovutusta.

Vuokra-asuntojen rajoitukset ovat määräaikaisia, asumisoikeustalokohteiden pysyviä.

Kohdekohtaiset rajoitukset

Kunkin kohteen rajoituksista tehdään lainapäätöksen yhteydessä merkintä lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin sekä osakekirjoihin ja osakeluetteloon. Vuokra-asuntojen rajoitukset ovat määräaikaisia, mutta asumisoikeustalokohteiden rajoitukset ovat pysyviä.

Kohdekohtaisten rajoitusten alaisia vuokra-asuntoja ja asumisoikeusasuntoja on ARA-asuntokannassa arviolta 440 000 kappaletta, joista runsas 100 000 asuntoa on 540 yleishyödyllisen nimetyn asuntoyhteisön omituksessa

Rajoitusaika

Rajoitusajan pituus riippuu siitä, milloin laina on myönnetty ja mihin tarkoitukseen. Osalla ARA-vuokra-asuntoja on lisäksi 10 vuoden pituinen jatkorajoitusaika. Se koskee pääasiassa ennen 1.1.1980 valtion asuntolainalla rahoitettuja kohteita. Jatkorajoituskohteita on käytettävä edelleen vuokra-asuntoina, mutta niiden asukasvalintakriteereitä on lievennetty ja vuokranmääritys on vapaa. Nämä kohteet voidaan luovuttaa vain ARAn nimeämälle saajalle, mutta niiden luovutushinta on sen sijaan vapaasti sovittavissa.

Korkotukikohteissa ei ole lainkaan jatkorajoituksia.

 

 

Julkaistu 7.2.2013 klo 12.23, päivitetty 9.10.2019 klo 13.52