70 vuotta valtion tukemaa ARA-asumista

Aravasta ARAan 1949–2019 

Vuonna 1949 perustettiin tilapäinen Arava-virasto ratkaisemaan asutuskeskusten asuntopulaa.  

 
Vuonna 1966 Arava lakkautettiin ja tilalle perustettiin Asuntohallitus,
jossa työskenteli laajimmillaan yli 200 virkamiestä. Asuntohallitus toimi vuoteen 1993.
 Asuntohallitus (logo)
  
Asuntohallituksen työtä jatkoi vuosina 1993–2007
Valtion asuntorahasto (ARA).
Valtion asuntorahasto (logo)
Vuoden 2008 alusta valtion asuntohallinnon keskusvirastona on toiminut Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA). Nykyisessä ARAssa työskentelee noin 60 työntekijää. ara_logo_simple_cmyk.jpg

Valtion asuntorahasto (VAR) on vuonna 1990 perustettu valtion budjetin ulkopuolinen rahasto, jota hallinnoidaan ARAssa. Aravalainat ovat pääosa VAR:in varallisuutta. Varoilla rahoitetaan nykyisiä asuntopoliittisia tukitoimia.
 
 
 
 

Miljoona asuntoa valtion tuella

Suomen noin 3 miljoonasta asunnosta joka kolmas on rakennettu valtion arava- tai korkotukilainalla. Valtion tuella on vuodesta 1949 lähtien rakennettu:

  • 445 000 omistusasuntoa
  • 540 000 vuokra-asuntoa
  • 45 000 asumisoikeusasuntoa.

ARAn rahoituksella on lisäksi peruskorjattu n. 380 000 asuntoa. ARA-asuntoja omistavat kunnat, kuntayhtymät, yleishyödylliset yhteisöt ja niiden omistuksessa olevat tytäryhtiöt.

Julkaistu 14.1.2019 klo 16.24, päivitetty 18.9.2020 klo 8.39