Lisätietoa tilaston kuvauksesta ja määrittelystä

Tilasto sisältää helmi- ja elokuussa Kelan yleistä asumistukea saaneiden ruokakuntien määrän (kpl), keskimääräisen asumistuen (€/kk), keskivuokran (€/m2) ja asunnon keskikoon (m2).

Aluejakona on kunta yhteensä ja postinumerot erikseen. Koko maa, maakunnat ja pääkaupunkiseutu on laskettu erikseen. Tiedot on jaoteltu erikseen ARA-asunnoille ja vapaarahoitteisille vuokra-asunnoille.

Kaikki sopimukset sisältävän koontitaulukon lisäksi edellä mainitut tiedot ovat saatavana huoneluvun mukaan (yksiö, kaksio ja 3h+). Vapaarahoitteisista vuokra-asunnoista on esitetty erikseen niiden jakautuminen vanhoihin sopimuksiin (1 vuosi ja sitä vanhemmat) ja uusiin sopimuksiin (alle 1 vuosi).

Tilaston keskivuokra on asumiskustannusten summa jaettuna pinta-alojen summalla. Asumiskustannukset sisältävät erikseen maksettavat vesi- ja lämmitysmaksut, jos ne eivät sisälly valmiiksi vuokraan. Jos vesimaksu ei sisälly vuokraan, asumiskustannuksiin lisätään 18 euroa kuukaudessa henkilöä kohti. Erillisten lämmityskustannusten määräytymisestä Kelan sivuilla.

Tilaston asumiskustannukset ovat sen mukaisia, minkä suuruisina ne ovat olleet asumistukea myönnettäessä. Yleistä asumistukea tarkistetaan vähintään kerran vuodessa, minkä lisäksi asumistukea tarkistetaan tulojen ja asumiskustannusten muuttuessa. Asumiskustannusten täytyy nousta vähintään 50 euroa kuukaudessa, jotta asumistukea tarkistetaan.

Asumistukiaineistossa on mukana vuokra-, asumisoikeus- ja osaomistusasuntoja. Vuokra-asuntojen osuus aineistosta on yli 98 %. Asunnot, joissa asumistukea maksetaan vain osaan asuntoa (kun asukkailla on oma vuokrasopimus, ns. kimppakämpät), eivät ole mukana tilastossa.

Jos otoskoko on alle neljän, tietoja ei näytetä. Tiedot on saatu Kelan Yleisen asumistuen käsittelyjärjestelmästä.

Julkaistu 2.5.2017 klo 14.32, päivitetty 2.5.2017 klo 14.38