Asuntomarkkinakatsaus 1/2019: vuokra-asunnot

Lue katsaus kokonaisuudessaan: klikkaa tästä! Asuntomarkkinakatsaus 1/2019 painopiste on kuntien ARA-vuokra-asuntojen markkinatilanteen selvittämisessä. Vuokramarkkinoita arvioidaan eri mittareista koostuvan ARA-indeksin avulla. Vuokrien kehitys ja niiden väliset erot on huomioitu katsauksessa omana lukunaan.

ARA-indeksin luokitusta on muutettu 2019. Tutustu tarkemmin muutoksiin katsauksen sivuilta 13-14.

 

Yhteenveto katsauksesta:

  • Vuonna 2018 ARA-vuokra-asunnon sai 54 000 kotitaloutta. Asunnon saaneista 54 % oli yhden hengen ja 25 % kahden hengen kotitalouksia.
    • Pääkaupunkiseudulla ARA-asunnon sai 9 952 kotitaloutta.
  • Nuorten, alle 25-vuotiaiden, asunnon hakijoiden osuus oli 23 %.
  • Kireimmät vuokramarkkinat ovat edelleen pääkaupunkiseudulla. Kehyskaupunkien markkinatilanteissa on suuria eroja.
  • Väestönmuutokset aiheuttavat epätasapainoa asuntomarkkinoille. Kolmella neljäsosalla Manner-Suomen kunnista esiintyy ylitarjontaa vuokramarkkinoilla.

  • ARA-asuntojen käyttöasteet ja vaihtuvuus heikkenivät. Vuonna 2018 normaalien ARA-vuokra-asuntojen keskimääräinen, kuntakohtainen käyttöaste oli 89,8 %.
  • Tyhjiä ARA-asuntoja oli vuoden 2019 maaliskuussa 8 900. Yli 6 kuukautta tyhjänä olleita asuntoja oli 4 500.
Kuntien asuntomarkkinatilanne 2019 ARA-indeksin mukaan

Kuntien markkinatilanne 2019 ARA-indeksin mukaan.

 
 
 
Julkaistu 1.8.2019 klo 16.09, päivitetty 30.12.2019 klo 12.16