Asuntomarkkinakatsaus 1/2017: vuokra-asunnot

Lue katsaus kokonaisuudessaan: klikkaa tästä! Asuntomarkkinakatsaus 1/2017 painopiste on kuntien vuokra-asuntomarkkinoiden selvittämisessä koko maan, pääkaupunkiseudun ja maakuntien keskuskaupunkien osalta. Kuntien vuokramarkkinoiden tilannetta arvioidaan eri mittareista koostuvan ARA-indeksin avulla.

  
Alla muutamia nostoja katsauksesta.

ARA-asuntoa jonottavien määrä väheni

ARA-vuokra-asuntoa jonotti vuoden 2016 lopulla yhteensä 91 000 kotitaloutta. Määrä väheni edellisvuodesta 3,7 %. Asunnon hakijoista joka viides oli erittäin kiireellisessä asunnon tarpeessa. Nuoria (alle 25-vuotiaita) oli 32 % ja maahanmuuttajataustaisia 11 %. 

Asuntojonot kasvoivat edellisvuoteen verrattuna eniten Lahdessa, Oulussa ja Rovaniemellä. Helsingissä, Vantaalla, Turussa, Vaasassa ja Hämeenlinnassa asuntojonot puolestaan lyhenivät.

Turvapaikanhakijoiden vaikutus ARA-asuntomarkkinoihin jäi odotettua vähäisemmäksi. 

Vuokralla asuminen yleistyy, mutta samalla ARA-asunnoissa asuvien osuus vuokralaisista vähenee. Muutosta selittää ARA-asuntokannan pienentyminen ja vapaarahoitteisen vuokra-asuntotarjonnan voimakas kasvu pääkaupunkiseudulla ja muissa kasvukeskuksissa viimeisen 5 vuoden aikana. Vuonna 2016 ARA-asunnon sai 65 000 kotitaloutta. Määrä laski edellisvuoteen verrattuna 4,4 %.

Kuntien vuokramarkkinat ARA-indeksin mukaan

Vuokra-asuntojen markkinatilanne parani suurissa kaupungeissa. Helsingin markkinatilanne säilyi kireänä.

Kolmessa neljäsosassa kunnista on ARA-asuntojen ylitarjontaa. Tyhjien ARA-asuntojen määrä oli 7 950.

Markkinaehtoiset vuokrat nousivat koko maassa 2,6 % ja ARA-vuokrat keskimäärin 1,5 % vuodessa. ARA-vuokrien ja markkinavuokrien välinen ero kasvoi suurissa kaupungeissa. Muualla Suomessa ARA-vuokrat useimmiten kalliimpia kuin markkinavuokrat.  

Vuosi 2016 jää asunto- ja rakennustuotannon historiaan kolmen 2000-luvun ennätyksen ansiosta:

  1. Aloitettujen asuntojen määrä nousi lähes 38 000 asuntoon
  2. Aloitetuista asunnoista 72 % oli kerrostaloasuntoja
  3. Aloitettujen uusien vuokra-asuntojen määrä ylitti 10 000 asuntoa

Kaikki edellä mainitut asunnot valmistuvat pääsääntöisesti vuonna 2017, josta on tulossa ennätyksellinen vuosi valmistuneiden asuntojen suhteen. Lisääntyvä tarjonta hidastaa markkinaehtoisten vuokrien nousua.

ARA-indeksit kunnissa 2016
ARA-indeksit kunnittain vuonna 2016.

Lue koko katsaus tästä:

Julkaistu 6.4.2017 klo 13.31, päivitetty 28.9.2017 klo 12.07