Asuntomarkkinakatsaus 2/2014: ASO-asunnot

Vuoden 2014 toisen asuntomarkkinakatsauksen aiheena ovat asumisoikeusasunnot.  Niiden markkinatilannetta on arvioitu yhtiölle lunastettujen asuntojen osuudella ja asuntojen vaihtuvuudella. Lisäksi asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeita on verrattu vapaarahoitteisten ja ARA- vuokra-asuntojen vuokratietoihin suurimpien kaupunkien osalta.

 

Asumisoikeusasuntojen rakentaminen helpottuu

 

ARA on nykyisellä hallituskaudella voinut myöntää korkotukilainoja asumisoikeusasunnoille enintään saman verran kuin kunnissa on toteutettu korkotuettuja normaaleja vuokra-asuntoja. Tämä kytkös poistettiin syksyllä 2014 ja samalla asumisoikeustalojen korkotukilainavaltuutta korotettiin 100 miljoonalla eurolla yhteensä 275 miljoonaan euroon. Se mahdollistaa noin 1 500 asumisoikeusasunnon aloittamisen vuonna 2014.

Kuva 1: Alkavat asumisoikeusasunnot (pylväät) ja niiden osuus (viiva) ARA-tuotannosta (Asuntomarkkinakatsaus 2/2014)
Kuva 1: Alkavat asumisoikeusasunnot (pylväät) ja niiden osuus (viiva) ARA-tuotannosta.

ASO-asuntokanta keskittyy pääkaupunkiseudulle

 

Suomessa oli vuoden 2014 alussa 40 500 asumisoikeusasuntoa. Asuntoja on yhteensä 47 kunnassa. Puolet ASO-asunnoista sijaitsee pääkaupunkiseudulla (43,3 %) tai sen kehyskunnissa (7,8 %).

Kuva 2: Valmiit asumisoikeusasunnot ja ASO-indeksin mukainen markkinatilanne (asuntomarkkinakatsaus 2/2014)

Kuva 2: Valmiit asumisoikeusasunnot ja ASO-indeksin mukainen markkinatilanne.
(kuvaa klikkaamalla voit avata suuremman kuvan)

Kuva 3: Pääkaupunkiseudun valmiit asumisoikeusasunnot ja ASO-indeksin mukainen markkinatilanne (asuntomarkkinakatsaus 2/2014)

Kuva 3: Pääkaupunkiseudun valmiit asumisoikeusasunnot ja ASO-indeksin mukainen markkinatilanne.
(kuvaa klikkaamalla voit avata suuremman kuvan)

ASO-asuntojen kysynnässä suuria eroja

 

ASO-asuntojen markkinatilannetta arvioidaan ASO-indeksillä, joka koostuu kahdesta päämittarista:

  • lunastettujen asumisoikeuksien osuus (75 %) 
  • ASO-vaihtuvuus (25 %).

 

Yhtiölle lunastettujen asumisoikeuksien osuus kertoo siitä, kuinka suuri osa asunnoista on niiden pääasiallisessa käyttötarkoituksessa.Lunastettujen asuntojen pieni osuus kertoo vahvasta kysynnästä ja suuri osuus heikosta kysynnästä. Vastaavasti asuntojen pieni vaihtuvuus kertoo asumismuodon suosiosta alueen muihin asumisvaihtoehtoihin verrattuna ja suuri vaihtuvuus merkitsee päinvastaista.

 

ASO-indeksi on jaettu viiteen luokkaan alla olevan taulukon mukaan. Kireä markkinatilanne tarkoittaa, että ASO-asunnoille on enemmän kysyntää kuin mitä niitä on tarjolla. Ylitarjontatilanteessa asuntoja on paljon lunastettuna, jolloin ne voivat olla ovat joko tyhjillään tai vuokrattuna. Vuoden 2013 lopussa lunastettuna oli 5,9 % koko maan asumisoikeusasunnoista. Vähintään 2 kuukautta tyhjänä olevia ASO-asuntoja oli koko maassa yhteensä 440 ja vuokrattuna 1 786 asuntoa.

Asumisoikeusasuntojen markkinatilanne

ASO-indeksi

Kuntia (lkm)

Asuntoja (lkm)

%

kireä

 

≤ 5,0

3

 

8 554

 

21,1

 

melko kireä

 

5,1–10,0

15

 

17 451

 

43,1

 

tasapainoinen

 

10,1–15,0

17

 

10 547

 

26,1

 

lievää ylitarjontaa

 

15,1–20,0

5

 

1 208

 

3,0

 

ylitarjontaa

 

> 20,0

7

 

2 678

 

6,6

 

Yhteensä

47

 

40 448

100,0

Suurista kaupungeista eniten kysyntää asumisoikeusasunnoille oli pääkaupunkiseudun lisäksi Tampereella, Kuopiossa ja Joensuussa. Ylitarjonnasta kärsivät mm. Oulu ja Salo. Jos ARA-vuokra-asuntoja on liikaa, kärsivät ylitarjonnasta myös ASO-asuntojen markkinat. 

Kuva 4: Asumisoikeusasuntojen markkinatilanne kunnittain ASO-indeksillä tarkasteltuna (asuntomarkkinakatsaus 2/2014)

Kuva 4: Asumisoikeusasuntojen markkinatilanne kunnittain ASO-indeksillä tarkasteltuna.

Käyttövastikkeet

 

Vuonna 2014 ASO-asuntojen keskimääräiset käyttövastikkeet olivat 10,95 €/m2. Edelliseen vuoteen verrattuna käyttövastikkeet nousivat keskimäärin 2,7 %.

 

Edullisimmat käyttövastikkeet eli alle 10 euroa neliöltä, löytyvät Oulusta ja Turusta. Kalleinta asumisoikeusasuminen on pääkaupunkiseudulla, jossa keskimääräiset käyttövastikkeet vaihtelevat välillä 11,5–12,1 €/m2.

Kuva 5: Käyttövastikkeet ja vuokrat suurissa kaupungeissa 2014 (ARA, Tilastokeskus)

Kuva 5: Käyttövastikkeet ja vuokrat suurissa kaupungeissa 2014 (ARA, Tilastokeskus)

 

Käyttövastikkeet olivat ARA-vuokria edullisempia kaikissa muissa suurissa kaupungeissa Helsinkiä ja Kuopiota lukuun ottamatta. Tampereella, Turussa ja Oulussa käyttövastikkeet olivat 12 – 15 % edullisempia kuin paikalliset ARA-vuokrat. Vapaarahoitteisiin vuokriin verrattuna käyttövastikkeet olivat edullisempia kaikissa vertailukaupungeissa. Pienimmillään ero oli pääkaupunkiseudun kehyskunnissa (10,3 %) ja suurimmillaan Helsingissä (43,1 %).

Asuntosäätiö on suurin asumisoikeusasuntojen omistaja

 

Keväällä 2014 Asuntosäätiö osti Suomen Asumisoikeus Oy:n (Asokodit) SATO:lta ja VVO:lta, ja nousi suurimmaksi ASO-asuntojen omistajaksi. Asuntosäätiöllä oli ennestään 1 500 ASO-asuntoa, mutta kaupan jälkeen määrä nousi 15 500 asuntoon.

 

Lue lisää ASO-selvityksestä:

Julkaistu 11.11.2014 klo 13.13, päivitetty 21.7.2015 klo 16.11