ARA-tuotanto 2020

Vuonna 2020 aloitettiin:

  • 4 815 pitkällä (40 vuoden) ja lyhyellä (10 vuoden) korkotuella rahoitettua tavallista vuokra-asuntoa
  • 1 834 erityisryhmien vuokra-asuntoa (40 vuoden korkotuki)
  • 2 118 asumisoikeusasuntoa.

Valtion takauslainaa myönnettiin 492 vuokra-asunnon rakentamiseen. Vuoden 2020 ARA-tuotannosta 89 % kohdistuu kasvukeskuksiin. 

 
Pinottu pylväskuvio, jossa esitetään ARA-tuotannon asuntomäärien kokonaisuuden sekä asuntotyyppien kehityskaari vuodesta 2000 vuoteen 2020. Kuvion taustatiedot ovat selvityksen liitteessä 2.
Kuvio: Alkava ARA-tuotanto 2000-luvulla tukimuodon mukaan. © ARA

Lataa selvitys:

Julkaistu 17.2.2021 klo 10.48, päivitetty 17.2.2021 klo 11.27