Opas lyhytaikaista korkotukea saaneelle toimijalle

Lyhytaikaisen korkotukilainan toimijan opas - kansi Oppaassa käsitellään lyhytaikaisiin korkotukikohteisiin liittyviä rajoituksia ja kohteiden hoitoon vaikuttavia velvoitteita. Oppaassa viitataan velvoittaviin lakeihin sekä käytäntöjä ohjaaviin ARAn suosituksiin.

Laki vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta (574/2016) tuli voimaan 1.8.2016. Lyhyen korkotuen tavoitteena on lisätä kohtuuhintaisten ja sosiaalisin perustein valittaville asukkaille tarkoitettujen vuokra-asuntojen tuotantoa alueilla, joilla vuokra-asunnoille on pitkäaikaista kysyntää. Rahoitusmallilla edistetään etenkin kasvukeskuksissa asuvien ja niihin muuttavien pieni- ja keskituloisten kotitalouksien mahdollisuuksia löytää tuloihinsa nähden kohtuuhintaisia asumisratkaisuja.

Lyhytaikaisen korkotukilainan saaja sitoutuu toteuttamaan julkisen palvelun velvoitetta. Sen sisältönä on kohtuuvuokraisten ja sosiaalisin perustein valituille asukkaille tarjottujen asuntojen tuottaminen ja ylläpito.

Julkaistu 14.10.2019
Voimassa 14.10.2019 alkaen

Lataa opas tästä:

Julkaistu 14.10.2019 klo 11.15, päivitetty 28.1.2020 klo 16.23