ARAn lomakkeet

ARAn tukien ja avustusten haussa sekä maksatuksessa käytettävät lomakkeet löytyvät kaikki tältä sivulta. Sivulla tekstin alla on listattuna viimeisimpänä päivitetyt lomakkeemme.

Sivun oikeassa laidassa on hakutoiminto, jolla lomakkeita voidaan hakea lomakkeen numeron, nimen tai hakusanojen mukaan sekä sivuston aihealueiluettelon avulla. Hakusanoilla haettaessa sanat on hyvä katkaista  asteriks- eli *-merkillä niiden tavanomaisimman taivutuskohdan mukaan.

Ohje hakusanoilla hakemiseen>>

 

*OIKOTIE: Korkotukilainan hakemiseen tarvittavat lomakkeet

Lomakkeet / Hakutulokset

Ensimmäinen Edellinen
1
2
3
4
5
6
7
...
9
Seuraava Viimeinen

Lainasitoumus (as.oy korkotukilaina, 40 %, tukimuoto päättyi 31.12.2014)

Lomakkeella voidaan aiemmin myönnettyjen lainojen muutoksia

ARAlle toimitettavat asiakirjat (as.oy perusparannus)

Lomakkeella listataan asunto-osakeyhtiöiden perusparannuksen takauslainahakemuksen yhteydessä ARAan toimitettavat asiakirjat

Vuokratalon takauslainan päätösvaiheen asiakirjat

Lomake listaa vuokratalon rakentamiseen tarkoitetussa takauslainahakemuksessa tarvittavat liitteet.

Lainapäätösvaiheen asiakirjat

Lomakkeella luetellaan vuokra- tai asumisoikeustalojen korkotukilainahakemuksen liitteet.

Hakemusvaiheen asiakirjat (perusparannuksen korkotukilaina)

Lomakkeella listataan vuokra- ja asumisoikeustalojen perusparantamiseen haettavan korkotukilainahakemuksen liitteet.

Osapäätösvaiheen asiakirjat (uudisrakentaminen / erityisryhmähankkeet)

Lomakkeella listataan korkotukilainan osapäätösvaiheessa ARAan toimitettavat asiakirjat.

Osapäätösvaiheen asiakirjat (perusparannus)

Lomakkeella listataan vuokratalon perusparannuksen korkotukilainan osapäätösvaiheessa ARAan toimitettavat asiakirjat.

Osapäätösvaiheen asiakirjat (perusparannus / erityisryhmähankkeet)

Lomakkeella listataan erityisryhmille tarkoitetun vuokratalon perusparannuksen korkotukilainan osapäätösvaiheessa ARAan toimitettavat asiakirjat.

Osapäätösvaiheen asiakirjat (uudisrakentaminen)

Lomakkeella listataan korkotukilainan osapäätösvaiheessa ARAan toimitettavat asiakirjat.

Ikääntyneiden palveluasuntotarpeen ja -kannan arviointi

Lomakkeella kunta antaa selvityksen ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen tarpeesta.


Ensimmäinen Edellinen
1
2
3
4
5
6
7
...
9
Seuraava Viimeinen