Hakulomake avustukselle kuntien kiinteistöjen öljylämmityksestä luopumiseen

Lomakkeen nimi Hakulomake avustukselle kuntien kiinteistöjen öljylämmityksestä luopumiseen
   
Lomakkeen numero ARA 46 ja ARA 46a
   
Tarkoitus ja kohde Kuntien omistamien kiinteistöjen öljylämmitysjärjestelmien poistaminen ja muuttaminen ei-fossiilisia polttoaineita käyttäviin järjestelmiin.
   

Lomakkeella haetaan avustusta kuntien kiinteistöjen öljylämmityksestä luopumiseksi.

Hakulomakkeen ARA 46 lisäksi hakemukseen tarvitaan liitteiksi:

  1.  lyhyt, vapaamuotoinen suunnitelma tehtävistä toimenpiteistä ja niiden kustannuserittely.
  2.  Yhteenveto rakennusten ominaisuuksista ja kustannuksista sekä uusista lämmitysjärjestelmistä. Tämä yhteenveto tehdään ARAn lomakkeella ARA 46a.
Julkaistu 30.9.2020 klo 10.00, päivitetty 15.10.2020 klo 12.00