De minimis -ilmoitus ja todistus

Lomakkeen nimi De minimis -ilmoitus ja todistus
   
Lomakkeen numero ARA 84
   
Tarkoitus ja kohde ilmoitus ja sitoumus siitä, että tuen / avustuksen hakija on perehtynyt EU:n de minimis -tukea koskeviin valtiontukisääntöihin
   

Lomakkeella toimitetaan ARAlle ilmoitus ja sitoumus siitä, että ARAn pääkaupunkiseudulle myöntämän käyttötarkoituksen muutosavustuksen hakija on perehtynyt lomakkeen liitteenä oleviin EU:n valtiontukisääntöihin, jotka koskevat vähämerkityksellistä de minimis -tukea.

Samalla hakija vakuuttaa ilmoittaneensa avustushakemuksessa (ARA 64) ja sen yhteydessä kaikki säännöksissä tarkoitetut saamansa valtion tuet mainittujen vaatimusten mukaisesti

Lomaketta käytetään haettaessa ARAlta enintään 10 % suuruista käyttötarkoituksen muutosavustusta. Lomake toimitetaan ARAan avustushakemuksen (ARA 64) liitteenä.

Käyttö hissi- ja esteettömyys sekä sähköautojen latausinfra-avustuksessa

Lomaketta voi halutessaan käyttää de minimis -ilmoituksen pohjana myös sähköautojen latausinfra-, hissi- ja esteettömyysavustuksissa.

Julkaistu 22.5.2015 klo 12.00, päivitetty 24.4.2020 klo 15.38