ASTA-hankkeen raportointilomake

Lomakkeen nimi ASTA-hankkeen raportointilomake
   
Lomakkeen numero ARA 58b
   
Tarkoitus ja kohde Vuokra-asukkaiden talousneuvontatoimintaan liittyvän ASTA-hankkeen raportointi ARAlle
   

Hakulomake

Avustusta saavat hankkeet raportoivat toiminnastaan ARAlle lomakkeella ARA 58b. Raportointilomake liitteineen lähetetään ARAn kirjaamoon sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.ara (at) ara.fi.

Hankeraportoinnissa ei kysytä kustannuksista, vaan kysymykset keskittyvät työn sisältöön, tuloksiin ja vaikutuksiin. Lomake on tarkoitettu hanketyöntekijöiden täytettäväksi, mutta sitä voi halutessaan työstää myös yhdessä esimiesten ja ohjausryhmän kanssa.

Raportointiaikataulu:

Vuonna 2018 ja alkuvuonna 2019 aloittaneet hankkeet: 14.2.2020 mennessä raportointi ajalta 1.1.-31.12.2019 

Kaikki hankkeet: 31.7.2020 mennessä raportointi ajalta 1.1.-30.6.2020 (tai hankkeen alusta, jos hanke on alkanut marras/joulukuussa 2019)

Kaikki hankkeet: joulukuun 2020 aikana raportointi hankkeen loppuajalta

Julkaistu 8.1.2020 klo 14.45, päivitetty 8.1.2020 klo 14.36