Erityisryhmien investointiavustus

Avustuksen hakija -ikoni

Kenelle?

Yhteisölle, joka voi saada pitkäaikaista korkotukilainaa.

Avustuksen suuruus -ikoni

Kuinka paljon?

Avustuksen enimmäismäärä vaihtelee tukiluokkien mukaan (15, 25,
40 tai 50 % hyväksytyistä investointikustannuksista).

 

Erityisryhmien investointiavustushakemusten päätöksenteko on käynnistynyt

Erityisryhmien investointiavustusten hakuaika päättyi 30.4.2022. Käsittelemme määräaikaiseen hakuun 8.12.2021–30.4.2022 saapuneita hankkeita parasta aikaa.

Erityisryhmien investointiavustusten määräaikaisen haun päätöksenteko on käynnistynyt. Hankehakemuksia saapui yli 100 kpl. Investointiavustusta haettiin yli 200M€. Suurin osa hakemuksista kohdistui ikääntyneiden hankkeisiin. Hakkeita haettiin 18 hyvinvointialueille sekä Helsinkiin.

Ehdolliset varauspäätökset lähetetään hakijoille normaali käytännön mukaisesti. Kooste hankepäätöksen saaneista hankkeista ilmoitetaan ARAn nettisivuilla sen jälkeen kun kaikki hakemukset on käsitelty.

Uusien hankkeiden käsittely ja tuleva haku

Erityisryhmien investointiavustusten osalta ei palata jatkuvan haun menettelyyn. 30.4.2022 jälkeen saapuneita avustushakemuksia emme toistaiseksi käsittele. Tiedotamme tulevasta hausta verkkosivuillamme ja uutiskirjeissä myöhemmin syksyllä.
 

Erityisryhmiin kuuluvien ihmisten asumistarpeet ovat hyvin erilaisia ja siten tarvitaan monenlaisia asumisratkaisuja 

ARA myöntää erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi avustuksia, joilla lisätään asumiskustannuksiltaan kohtuullisten ja käyttötarkoitukseensa soveltuvien vuokra-asuntojen tarjontaa. Avustuksella parannetaan esimerkiksi

 • Ikääntyneet
 • Kehitysvammaiset
 • Vaikeavammaiset
 • Mielenterveyskuntoutujat
 • Päihdekuntoutujat
 • Asunnottomat
 • Autismikirjon henkilöt
 • Erityistä tukea tarvitsevat nuoret
 • Opiskelijat

Hakumenettely uusiin hankkeisiin

Tutustu avustuksen hakemiseen ja edellytyksiin hakuohjeesta: Lataa avustuksen hakuohje (PDF)

Hankevalinnan keskeiset kriteerit ja priorisoinnit perustuvat valtioneuvoston ja ministeriöiden päätöksiin, sekä ARAn oppaissa ja muissa hankekäsittelyä koskevissa kannanotoissa antamiin ohjeisiin ja suosituksiin.

Uusien hankkeiden valmisteluun on valmistunut opas Erityisryhmien asuntojen suunnitteluopas. Lataa suunnitteluopas (PDF)

  Kunnalta ja sote-kuntayhtymältä/hyvinvointialueelta tarvitaan puolto ja lausunnot

  Hankkeella on oltava kunnan puolto.

  Sen lisäksi tarvitaan sote-kuntayhtymän/hyvinvointialueen sosiaali- ja terveystoimen lausunto, jossa ilmaistaan sitoutuminen hankkeeseen (lomake ARA 55). Lisäksi ikääntyneiden henkilöiden asumishankkeisiin täytetään lomake ARA 55a ja kehitysvammaisten ja autismikirjon henkilöiden asumishankkeisiin lomake ARA 55b.

   

   Julkaistu 19.8.2020 klo 9.05, päivitetty 16.5.2022 klo 16.44