Erityisryhmien investointiavustus

Avustuksen hakija -ikoni

Kenelle?

Yhteisölle, joka voi saada pitkäaikaista korkotukilainaa.

Avustuksen suuruus -ikoni

Kuinka paljon?

Avustuksen enimmäismäärä vaihtelee tukiluokkien mukaan (15, 25,
40 tai 50 % hyväksytyistä investointikustannuksista).

 

Erityisryhmiin kuuluvien ihmisten asumistarpeet ovat hyvin erilaisia ja siten tarvitaan monenlaisia asumisratkaisuja 

ARA myöntää erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi avustuksia, joilla lisätään asumiskustannuksiltaan kohtuullisten ja käyttötarkoitukseensa soveltuvien vuokra-asuntojen tarjontaa. Avustuksella tuetaan seuraavien ryhmien asuntotuotantoa:

 • Ikääntyneet
 • Kehitysvammaiset
 • Vaikeavammaiset
 • Mielenterveyskuntoutujat
 • Päihdekuntoutujat
 • Asunnottomat
 • Autismikirjon henkilöt
 • Erityistä tukea tarvitsevat nuoret
 • Opiskelijat

Uusien hankkeiden käsittely ja tuleva haku

Erityisryhmien investointiavustusten osalta on palattu jatkuvaan hakuun. Haku avautui helmikuussa 2023.
Erityisryhmähankkeita käsittelevät ARAssa:

 •  rahoituspäällikkö Markku Aho
 •  rahoitusylitarkastajat Helena Jalonen ja Ritvaliisa Rinnemaa
 •  kehittämisarkkitehti Timo Rantala
 •  erityisasiantuntijat Sonja Manssila ja Sampo Vallius.

Siirry ARAn rahoitusesittelijöiden aluejako -sivulle

Sosiaalihuoltolaki on päivittynyt ja astunut voimaan 1.1.2023. Lain vaikutukset ja uusi tulkinta sosiaalihuoltolainalaisesta asumispalvelusta kannattaa lukea ennen uuden kohteen suunnittelua. Siirry Finlex-palveluun

  Kunnalta ja hyvinvointialueelta tarvitaan puolto ja lausunnot

  Hankkeella on oltava jatkossakin kunnan puolto.

  Sen lisäksi tarvitaan hyvinvointialueen aluehallituksen käsittely sekä selvitys hyvinvointialueen asuntomarkkinatilanteesta haettavan uudiskohteen tai perusparannuskohteen tarpeellisuuden määrittämisen tueksi, jos kyseessä on sosiaalihuoltolain 21 §:n mukaista asumista.

  ARAn verkkoasioinnin sähköinen järjestelmä sisältää ohjeistuksen puoltomenettelyyn sekä vaadittaviin liitteisiin. Sote-lomakkeista aikaisempi liite, lomake 55, poistui käytöstä.

   

   Julkaistu 19.8.2020 klo 9.05, päivitetty 31.5.2023 klo 16.04