Asuntoalueiden salkutusmalli

Kokonaisten asuntoalueiden kilpailukykyä ja kysyntää voidaan arvioida  nelikenttäanalyysillä, jossa alueen kysyntää arvioidaan kysynnän ja asumisviihtyvyyden tunnusmerkeillä. Alueen kilpailukykyä arvioidaan ympäristön kunnon ja viihtyvyyden sekä asuintalojen kunnon perusteella.

Asuntoalueet voidaan luokitella kehittyviin alueisiin, naapurilähiöön, taantuviin ja alikehittyneisiin alueisiin.

Asuinalueiden salkutusmalli

 

Lataa salkutusmalli:

Julkaistu 27.9.2013 klo 15.07, päivitetty 27.2.2017 klo 14.53