ARAlle uusi johtokunta

Uutinen 11.11.2022 klo 16.03

Valtioneuvosto on nimittänyt ARAlle johtokunnan ajalle 1.11.2022–31.10.2026. Johtokunta toimii sekä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) että ARAn hallinnoiman Valtion asuntorahaston johtokuntana.

Johtokunnan tehtävänä on muun muassa päättää ARAn toimintalinjoista ympäristöministeriön asettamien tavoitteiden mukaisesti, ohjata ja valvoa ARAlle asetettujen tavoitteiden toteutumista sekä ohjata valtion tukeman asuntotuotannon riskienhallintaa.

Johtokunnan puheenjohtajaksi on nimetty apulaisjohtaja Sanna Pälsi Valtiokonttorista ja varapuheenjohtajaksi johtaja Miira Riipinen Kuntaliitosta.

LUE LISÄÄ ympäristöministeriön tiedotteesta