Asumisneuvonta laajenee - ARA tukee kuntia palvelun kehittämisessä

Uutinen 20.10.2021 klo 12.20

Asumisneuvonta on ennaltaehkäisevää toimintaa, jolla on ollut merkittävä rooli asunnottomuuden ennaltaehkäisyssä. Palvelun piiriin pääsee ensi vuonna yhä useampi.

Asumisneuvonta tukee asukkaita erilaisissa asumisen vaikeuksissa. Tavoitteena on estää vaikeuksien kärjistyminen esimerkiksi ehkäistä vuokravelkojen syntymistä ja vähentää erilaisia asumisen häiriöitä, jotka voivat johtaa pahimmillaan häätöön.

Tähän saakka ARAn asumisneuvonta-avustusta on voinut saada valtion tukemissa vuokra-asunnoissa, ns. ARA-vuokra-asunnoissa asuvien neuvontaan, mutta vuoden 2022 alusta toiminta laajenee niin, että asumisneuvontaa voidaan järjestää myös yksityisissä vuokra-asunnoissa ja omistusasunnoissa asuville

”Asumisneuvonnalla on ollut merkittävä rooli asunnottomuuden ennaltaehkäisyssä. Siksi on perusteltua laajentaa palvelun kattavuutta”, ARAn johtaja Jarmo Lindén sanoo.

Hän kertoo, että palvelusta on jo saatu kokemusta monissa kunnissa usean vuoden ajan ja se on todettu kustannustehokkaaksi tavaksi ehkäistä ongelmia.

Asumisneuvonnan laajentaminen on yksi niistä toimista, joilla hallitus pyrkii puolittamaan ja poistamaan asunnottomuuden: toiminnan kehittämiseen ja laajentamiseen on myönnetty uusi 3 miljoonan euron määräraha.

Määrärahan turvin ARA tukee asumisneuvonnan ja siihen liittyvän talousneuvonnan kehittämistä ja laajentamista kuntien kanssa sovittavalla tavalla. Avustuksen määrä on enintään 60 % asumisneuvonnan ja asumiseen liittyvän talousneuvonnan aiheuttamista valtionavustukseen oikeuttavista kustannuksista. Avustusta voi käyttää olemassa olevan asumis- ja talousneuvonnan laajentamiseen tai uuden asumisneuvontatoiminnan kehittämiseen.

LUE LISÄTIETOJA