Jyväskylän Hoivapalveluyhdistyksen ja konsernin yhtiöiden ryhdyttävä ripeisiin toimenpiteisiin toimintansa korjaamisessa

Uutinen 16.9.2019 klo 11.13

ARA on tarkastanut Jyväskylän Hoivapalveluyhdistys ry:n ja sen tytäryhtiöiden Säynätsalon Iltatuuli Oy:n ja Kiinteistö Oy Pehtorinhoivan toimintaa kolmessa eri tarkastuksessa vuosina 2018 ja 2019.

Säynätsalon Iltatuuli Oy:öön tehtyjen tarkastusten perusteella ARA laajensi tarkastusta koskemaan myös emoyhdistystä ja sisaryhtiö Kiinteistö Oy Pehtorinhoivaa. Säynätsalon Iltatuuli Oy:tä koskevat tarkastukset valmistuivat huhtikuussa 2018 ja helmikuussa 2019. Yhdistyksen ja Pehtorinhoivan tarkastus valmistui 13.9.2019.

ARA havaitsi tarkastuksissa merkittäviä puutteita yhdistyksen ja yhtiöiden hallinnossa ja kirjanpidossa sekä ARA-lainsäädännön ja ARAn ohjeistuksen noudattamisessa. Konsernissa on tehty korjaavia toimenpiteitä vain osittain, joten pääosa tarkastusten havainnoista on edelleen korjaamatta. Viimeisimmän tarkastuksen johdosta ARA on 16.9.2019 antanut yhdistykselle ja kiinteistöosakeyhtiölle korkotukilain ja aravalain mukaiset kehotukset, joiden perusteella yhdistykseltä ja konserniyhtiöiltä edellytetään runsaasti korjaavia toimenpiteitä vuoden 2019 loppuun mennessä. ARA ryhtyy myös tarvittaviin jatkotoimenpiteisiin, mikäli asioita ei korjata. ARA voi viime kädessä peruuttaa yhdistyksen ja tytäryhtiöiden yleishyödyllisyysstatukset ja lakkauttaa korkotuen. Lisäksi ARA voi kieltää omarahoitusosuuden koron perimisen ja tuoton tulouttamisen määräajaksi.
 

Päähavaintoja:
 

Konsernia koskevia havaintoja

 • Vuokrat määritettävä uudelleen aravarajoituslain ja korkotukilain sekä ARAn ohjeiden mukaisiksi.
 • Ostopalvelut kilpailutettava lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Jyväskylän Hoivapalveluyhdistys ry

 • Yhdistyksellä on ollut laaja-alaisesti muutakin kuin ARAn yleishyödylliseksi nimeämälle yhteisölle hyväksyttyä toimintaa. Sääntöjä on muutettava sekä palvelutoiminta ja asuntojen omistaminen on eriytettävä toisistaan.
 • Vuokrasopimuksia on tarkennettava ARAn ohjeiden mukaisiksi.
 • Yhdistyksen on haettava ARAlta lupaa kahden huoneiston käyttötarkoituksen muuttamiseen.
 • Yhdistyksen tulee periä yleishyödyllisyyssäännösten vastaisia konsernin sisäisiä pääoma- ja muita lainoja liiketoimintaa harjoittavilta tytäryhtiöiltä yhteensä 555.000 euroa ja korjattava saamisia ja velkoja koskevat kirjauksen kirjanpidossa.
   

Säynätsalon Iltatuuli Oy

 • Rakennushankkeelta puuttuva omarahoitusosuus (noin 200.000 euroa) perittävä yhtiölle.
 • Säynätsalon Iltatuuli Oy:ltä puuttuu rahaa eri syistä johtuen 960.000 € ja yhtiön on maksettava korkotukilainaa takaisin noin 195.000 €. Yhtiöllä on korkotukilainan osalta maksuaikaa maaliskuuhun 2020 saakka.

Kiinteistö Oy Pehtorinhoiva

 • Tarkastajat esittävät, että ARA alentaa rakennushankkeen hankinta-arvoon hyväksyttäviä korkotuettavia ja avustettavia kustannuksia 29.641 eurolla.
 • Tarkastajat esittävät, että ARA tarkistaa rakennushankkeen rahoitusta siten, että korkotukilainaa alennetaan 21.586 eurolla ja avustusta peritään takaisin 9.318 euroa.
 • Tarkastajat esittävät, että ARA ei hyväksy hankkeen kustannuksiin esitettyjä kustannuksia yhteensä 145.443 euron arvosta.
 • Yhdistyksen on maksettava kiinteistöosakeyhtiölle hyvitystä 21.076 euroa eräästä laskusta ja hyvitettävä virheellisesti perittyjä korkoja 13.507 euroa.
 • Kiinteistöosakeyhtiön on perittävä takaisin konserniyrityksille yleishyödyllisyyssäännösten vastaisesti annetut lainat.
 • Vuokrasopimuksia on tarkennettava ARAn ohjeiden mukaisiksi.


Jyväskylän Hoivapalveluyhdistys ry:n konsernin taustaa:


Jyväskylän Hoivapalveluyhdistys ry

 • ARAn yleishyödylliseksi nimeämä yhteisö 26.11.1996
 • ARA-asuntoja n. 30

tytäryhtiö 80 %: Säynätsalon Iltatuuli Oy

 • ARAn yleishyödylliseksi nimeämä yhteisö 16.6.2015
 • ARA-asuntoja noin 60

tytäryhtiö 100%: Kiinteistö Oy Pehtorinhoiva

 • ARAn yleishyödylliseksi nimeämä yhteisö 7.10.2014
 • ARA-asuntoja n. 47

tytäryhtiö 100%: Jyvässeudun Hoivapalvelut Oy

 • tuottaa hoivapalveluja
 • tytäryhtiöitä ovat varhaiskasvatuksen alalla toimiva Tähtipäiväkodit Oy, ateriapalveluita tuottava Hoivakeittiöt sekä sosiaaliseen työllistämiseen keskittyvä Sova Oy.

tytäryhtiö 25%: Keski-Suomen Palvelurakennuttaja Oy

 • ei asuntoja
 • useita omistajia: Jyväskylän sotainvalidien asuntosäätiö sr 25 %, Jyväskylän Nuoriso- ja Palveluasunnot ry 25 %, Viitakodit ry 25 %

Keski-Suomen Palvelurakennuttaja Oy:n tytäryhtiö KSP Asunnot Oy

 • ARAn yleishyödylliseksi nimeämä yhteisö 7.5.2013
 • ARA-asuntoja noin 140

 

Säynätsalon työväenyhdistys ry ei ole ARAn yleishyödylliseksi nimeämä yhteisö, eikä sillä ole ARA-asuntoja, mutta se omistaa 20 % Säynätsalon Iltatuuli Oy:stä.

17.9.2019 korjattu Keski-Suomen Palvelurakennuttaja Oy:n omistussuhteiden prosenttiyksiköt.