ARAn tarkastusten seurauksena Sisco Oyj:n tytäryhtiöiden toiminnasta on tehty tutkintapyyntö poliisille

Uutinen 15.8.2019 klo 16.34

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) aloitti huhtikuussa 2019 tarkastuksen Sisco-konsernin yhtiöihin, joille ARA on myöntänyt valtion takauksen ja korkotukea vuokratalojen rakentamiseen. Tarkastuksen edetessä ARA teki elokuussa 2019 konsernista virallisen tutkintapyynnön.

Tarkastus on kohdistunut yleishyödyllisyyttä koskeviin edellytyksiin, vuokranmääritykseen sekä lainojen ja avustusten käyttöön. Tarkastusta on tehty kevään ja kesän aikana, mutta se on edelleen kesken. Tällä hetkellä ARA odottaa yhtiön edustajilta vastauksia selvityspyyntöön. Lisäksi ARA on keskeyttänyt Sisco-konsernia koskevien luovutushakemusten käsittelyn puutteellisten tietojen vuoksi.

ARA on kertonut poliisille alustavista havainnoistaan juhannuksen jälkeisellä viikolla ja tehnyt virallisen tutkintapyynnön elokuussa. Asia on käsittelyssä Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella.

Tarkastuksen kohteena ovat seuraavat yhtiöt: Zn Vuokra-Asunnot Oy (entinen Sisco Vuokra-Asunnot Oy), Sisco Asunnot Oy ja Pt Vuokrakiinteistöt Oy (entinen Sisco Vuokrakiinteistöt Oy).
 

ARA vaatinut Sisco Oyj:tä korjaamaan energiatodistuksiaan

Jo kesän 2017 ja helmikuun 2019 välisenä aikana ARA tarkasti Sisco-konsernin rakennuttamien asuinrakennusten energiatodistuksia ja havaitsi, että noin 300 rakennuksen energiatodistukset ovat mahdollisesti olennaisesti virheellisiä. Niissä todettiin mm. virheellisiä tai poikkeavia lähtötietoja koskien talotekniikkaa. Olennaisia, energiatodistuslaskentaan vaikuttavia rakennusteknisiä asioita ei noussut esille. Tarkastetut talot olivat sekä vapaarahoitteisia että ARAn rahoittamia kohteita.

ARAn valvonnan seurauksena Sisco on mm. teettänyt vuoden 2018 aikana 68 rakennukseen uudet energiatodistukset, joiden energiatehokkuusluokka on muuttunut A-luokasta B-luokkaan.

ARA on kuitenkin edellyttänyt lisää toimenpiteitä, joten energiatodistusten korjaaminen on edelleen käynnissä. Yhtiö on keväällä 2019 hakenut ja saanut lisäaikaa energiatodistusten korjaamiselle vuoden 2019 loppuun saakka.
 

Siscolla on sekä ARA- että vapaarahoitteisia asuntoja

ARA on rahoittanut Sisco Oyj:n tytäryhtiöille yhteensä 11 eri ARA-hanketta. Näissä hankkeissa on yhteensä 402 uutta asuntoa Nurmijärvellä, Porvoossa, Sipoossa ja Uudessakaupungissa. Lisäksi Sisco-konserni on rakennuttanut runsaasti myös vapaarahoitteisia asuntoja.

Sisco Vuokra-asunnot Oy:lle, Sisco Asunnot Oy:lle ja Sisco Vuokrakiinteistöt Oy:lle on myönnetty valtion takaus ja korkotukea yhteensä 400 vuokra-asunnon rakentamiseen hankkeille, joiden lainat ovat yhteensä 54,4 miljoonaa euroa. Vuonna 2018 toteutettujen myyntien jälkeen Sisco-konsernissa jäljellä olevien valtion takaamien 260 asunnon alkuperäiset lainat ovat olleet 33,5 miljoonaa euroa. Päätökset hankkeista on tehty vuosina 2014-2017. Lisäksi Siscolle on myönnetty 280.000 euron käynnistysavustus yhteen rakennushankkeeseen vuonna 2017.

Lisätietoja:

Sami Turunen, valvontapäällikkö, ARA, p. 029 525 0803