ARAn luotsaamalle AKU-hankkeelle vuoden 2019 Demokratiatunnustus

Uutinen 9.10.2019 klo 12.16

Vuoden 2019 Demokratiatunnustuksen saajiksi on valittu ARAn luotsaama Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kuntastrategiat – varhainen välittäminen, osallisuus ja asumisen tuki (AKU) -hanke ja Helsingin kaupungin stadiluotsitoiminta.

Demokratiatunnustuksen myöntävät valtiovarainministeriö, oikeusministeriö ja Suomen Kuntaliitto hankkeille, jotka ovat edistäneet demokratiaa ja hallinnon avoimuutta. Tavoitteena on kiinnittää huomiota julkisen hallinnon avoimuuteen ja kannustaa julkista hallintoa ottamaan toiminnassaan paremmin huomioon kuntalaisten ja kansalaisten osallistumistarpeet. Vuoden 2019 tunnustuksen erityisenä teemana on osallisuuden edistäminen. Tunnustuksella halutaan vahvistaa kaikkien osallisuutta tukevaa toimintakulttuuria Suomessa.

Työtä asunnottomuuden ennaltaehkäisemiseksi

AKU-hankkeen (2016–19) päätavoitteena on rakentaa ennaltaehkäisevät asunnottomuusstrategiat kuuteen kaupunkiin: Espoo, Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Tampere ja Vantaa. Lisäksi luodaan ja vahvistetaan kokemusasiantuntijuuden ja asiakasosallistumisen rakenteita sekä kokeillaan uusia asunnottomuustyön toimintatapoja. Keskeistä hankkeessa on valtion toimijoiden ja hankekaupunkien yhteistyö asunnottomuuden ennaltaehkäisemiseksi.

Voidaan pitää yhteiskunnallisesti merkittävänä sitä, että hanke käsittelee erityisen haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten osallisuutta, todetaan tunnustuksen perusteluissa. Yhteistyö oppilaitosten kanssa on vahvistanut valmistuvien sosiaalialan ammattilaisten osaamista ja kehittänyt yhteistyöverkoston kanssa Suomen ensimmäisen asumissosiaalisen työn opintokokonaisuuden Lahden ammattikorkeakouluun.

Merkittävä osallisuuden muoto AKU-hankkeessa on kokemusasiantuntijuuden hyödyntäminen asunnottomuustyössä. Hankkeessa on perustettu asunnottomuustyön kokemusasiantuntijan toimi aikuissosiaalityöhön ja 20 työsuhteista kokemusasiantuntijaa sekä 89 vapaaehtoista kokemusasiantuntijaa tai palvelun mallintajaa on työskennellyt hankkeessa.

Neljättä kertaa myönnetty tunnustus jaettiin Demokratiapäivässä 9. 10. 2019. Tunnustusta tavoitteli kaikkiaan 18 ehdotusta.

AKU-hanke on herättänyt kiinnostusta myös kansainvälisesti. Se on mm. tänä syksynä ehdolla innovatiivisten EU-hankkeiden RegioStars 2019 -kilpailussa.

Suomen asunnottomuustyö kiinnostaa maailmalla

AKU-logo
 

Lisätiedot: Sina Rasilainen,
AKU-hankepäällikkö, ARA