ARA-asuntojen kysyntä suurinta pääkaupunkiseudulla

Uutinen 1.8.2019 klo 17.05

Vuonna 2018 ARA-asunnon sai 54 000 kotitaloutta. Asunnon saaneista 54 % oli yhden hengen ja 25 % kahden hengen talouksia. ARAn asuntomarkkinakatsauksen mukaan markkinatilanne on kirein pääkaupunkiseudun kunnissa sekä Turussa ja Tampereella.

Yli puolet asunnon hakijoista yhden hengen talouksia

ARA-asuntoja haki keväällä 2019 yhteensä 131 700 kotitaloutta. Hakemuksista 57 % (74 715) oli pääkaupunkiseudun kuntien ARA-asuntoihin. Pääkaupunkiseudulla ARA-asunnon saaneiden kotitalouksien määrä oli 9 952.

Erot ARA-asuntojen markkinatilanteessa eri alueiden välillä ovat suuria. Kolmella neljäsosalla Manner-Suomen kunnista esiintyy ylitarjontaa vuokra-asuntomarkkinoilla.

Tyhjiä ARA-asuntoja oli vuoden 2019 maaliskuussa 8 900. Määrä lisääntyi 800 asunolla edellisestä vuodesta.

Vilkas asuntorakentaminen hillinnyt vuokrien nousua

Markkinaehtoisten vuokrien nousua hillitsi tarjonnan lisääntyminen yli 20 000 asunnolla vuoden 2018 aikana. Vapaarahoitteiset vuokrat ovat kuitenkin ARA-vuokria huomattavasti korkeampia eritysesti pääkaupunkiseudun kunnissa.

ARA-vuokrat nousivat koko maassa keskimäärin 1,1 % vuodessa ja markkinaehtoiset vuokrat 0,9 %.

 

Tutustu katsaukseen:

ARAn asuntomarkkinakatsaus käsittelee vuokra-asuntojen markkinatilannetta kunnittain. Vuoden 2019 vuokra-asuntomarkkinakatsauksen tiedot perustuvat ARAn vuokrataloyhteisöiltä keräämiin tietoihin. Tiedot on kerätty aiempina vuosina kunnilta, joten ne eivät ole suoraan vertailukelpoisia vuoden 2019 tietojen kanssa.