ARAlle uusi johtokunta

Uutinen 6.9.2018 klo 15.17
Valtioneuvosto on asettanut uuden johtokunnan Valtion asuntorahastolle ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle (ARA). Johtokunnan toimikausi on 1.11.2018–31.10.2022.

Johtokunnan puheenjohtajaksi on nimetty Suomen Kuntaliiton  varatoimitusjohtaja Timo Reina ja  varapuheenjohtajaksi Helsingin yliopiston professori Mari Vaattovaara.

Johtokunnan jäseniä ovat:

  • kansanedustaja Timo Heinonen,
  • kansanedustaja Petri Honkonen,
  • kansanedustaja Riitta Myller,
  • asiamies Lauri Lehtoruusu (Suomen opiskelija-asunnot SOA ry),
  • pääsihteeri Hanna Markkula-Kivisilta (Pelastakaa Lapset ry),
  • yliasiamies Matti Rautiola, Rakennustietosäätiö RTS (eläkkeellä)
  • ylijohtaja Kirsi Varhila (sosiaali- ja terveysministeriö).
  • ARAn henkilöstön edustajana toimii erityisasiantuntija Hanna Dhalmann.

Johtokunta päättää Valtion  asuntorahaston ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) toimintalinjoista sekä merkittävistä lainoitus- ja tukitoimintaa koskevista asioista. Johtokunnan tehtävänä on huolehtia myös rahaston maksuvalmiuden säilymisestä.