ARA-asumisen raivaaja -tunnustuksen finalistit valittu

Uutinen 29.10.2018 klo 14.30

Tunnustuksella halutaan kannustaa toimijoita kehittämään olemassa olevaa ARA-asuntokantaa ja asunto-oloja kokonaisvaltaisesti, pitkäjänteisesti ja innovatiivisesti. ARA haluaa nostaa esille myös tahoja, jotka ovat tehneet arvokasta kehittämistyötä vuosien ajan itsestään ääntä pitämättä. ARA-asumisen ja asunto-olojen kehittämistyössä on monta laajaa aihepiiriä ja näkökulmaa.

ARAn raati päättää vuosittain kriteereistä ja tunnustuspalkinnon jakamisesta.
 

  Seuraavat vuokrataloyhteisöt, kunnat ja kaupungit on valittu vuoden 2018 ARA-asumisen raivaaja -tunnustuspalkinnon finaaliin:

  Kiinteistö Oy Haapajärven Vuokratalot ja Haapajärven kaupunki

  Haapajärven kaupunki ja vuokrataloyhtiö ovat kehittäneet asuntokantaansa ja kunnan asunto-oloja aktiivisesti, kokonaisvaltaisesti, pitkäjänteisesti ja innovatiivisesti. He ovat toimineet ”oppi-isinä” mm. tyhjien asuntojen vähentämisessä ja uudenlaisten asumismuotojen kehittämisessä. Tyhjiä vuokrataloja on muun muassa remontoitu käyttötarkoituksen muutoksella erityisryhmien asunnoiksi ja ns. tehostetun kotipalvelun monipuoliseksi yksiköksi. Rohkaisevalla ja asumisen toimialan (erityisesti pienten ja keskisuurten vuokrataloyhteisöjen) arvostamalla toiminnalla ja muiden yhteisöjen auttamistyöllä on ollut vaikutuksia toimialalla omaa kuntaa laajemmalle.

  Kiinteistö Oy Jämsänmäki ja Jämsän kaupunki

  Jämsän kaupungin vuokrataloyhtiö on pitkäjänteisesti vuodesta 2012 alkaen pyrkinyt sopeuttamaan asuntokantaansa haasteellisessa toimintaympäristössä (väestön määrä ja ikärakenne) tarvetta vastaavaksi, tavoitellen mahdollisimman korkeaa käyttöastetta ja kohtuuhintaista vuokratasoa. Kolmen kuntaliitoksen ja fuusion myötä yhtiöön on tullut myös taantuvia taajamien kehittämishaasteita. Yhteisö on käyttänyt monipuolisesti ja innovatiivisesti käytettävissä olevia asuntokannan kehittämistoimenpiteitä: myynti, purkaminen, jälleenvuokraus ja isompia huoneistoja pilkkominen sekä valtion lainoihin kohdistuvat toimet. Toimenpiteillä on saatu käyttöastetta nostettua.

  Järvenpään Mestariasunnot ja Järvenpään kaupunki

  Järvenpään Mestariasunnot on tehnyt pitkäjänteistä, monipuolista ja suunnitelmallista kehittämistyötä hyvän ja ympäristömyönteisen asumisen parantamiseksi. Järvenpään kaupungin vuokrataloyhtiö on ARA-rakentamisessa tunnustettu, arvostettu ja monella tunnustuksella palkittu muun muassa innovatiivisista kehittämishankkeista, kuten ensimmäisestä lähes nollaenergiatalosta ja Joutsenmerkkitalosta.

  Rohkaisevalla ja toimialan arvostamalla toiminnalla ja muiden yhteisöjen auttamistyöllä on ollut vaikutuksia asumisen ja asunto-olojen kehittämisen koko toimialalle. Tulossa on myös merkittäviä avauksia.

  Mäntsälän Vuokra-asunnot Oy ja Mäntsälän kunta

  Mäntsälän kunnan vuokrataloyhtiö on kehittänyt monipuolisesti vuokra-asuntokantaansa ja parantanut asunto-oloja sekä vähentänyt tyhjiä asuntoja viimeisen noin kymmenen vuoden aikana muun muassa purkavalla uudistamisella ja rakentamalla korvaavia asuntoja sekä myymällä asuntokantaansa. Rohkaisevaa ja erityisesti Kuuma-kuntien vuokrataloyhteisöjen arvostamaa esimerkillistä toimintaa asumisen ja asunto-olojen kehittämisessä.

  Kemijärven Roikka Oy vuokrataloyhtiöt ja Kemijärven kaupunki
   

  Kemijärven Roikka Oy ja sen omistama Kemijärven kaupunki tekivät ARA-asuntojen historiaa ”ensimmäisenä aravatalojen purkajana”: vuosituhannen taitteessa elettiin murrosta aravarahoitteisessa tuotannossa ja tyhjien asuntojen vähentäminen ja käyttöasteen parantaminen oli ”tuntematon toimenpide” ja päättäjillekin usein vaikeaa asia. Kemijärvi ja sen vuokratalot on purkamisella, myymisellä ja muilla toimenpiteillä tasoittanut tietä rohkeasti myös taloudellisesti haasteellisissa toimintaympäristöissä väestön ja työpaikkojen vähetessä. Toiminta on ollut rohkeaa, pitkäjänteistä ja edustaa asumisen kehittämisentoimialan edelläkävijyyttä. Toiminnalla on ollut vaikutuksia asumisen ja asunto-olojen kehittämisen koko toimialalle.
   

  Kiinteistö Oy Suomussalmen Vuokratalot ja Suomussalmen kunta

  Suomussalmen tyhjistä vuokrakerrostaloista tuli vuosituhannen vaihteessa muuttotappion symboli. Vuokrataloyhtiö ja kunta tekivät mahdottomasta mahdollisen: tyhjiä vuokra-asuntoja on myyty kakkosasunnoiksi, asuntojen käyttötarkoitusta on muutettu pitkäjänteisesti ja asuntokantaa on kehitetty jatkuvasti monin tavoin ja asunto-oloja on parannettu. Rohkaisevalla ja esimerkillisellä toiminnalla on ollut vaikutuksia laajemmin toimialalle, joka arvostaa yhteisön pitkäjänteistä ja uraauurtavaa kehittämistoiminta.

  VAV Asunnot Oy ja Vantaan kaupunki

  Vantaan kaupungin omistama vuokrataloyhtiö on maamme johtavia innovatiivisia ARA-vuokra-asuntokannan kehittäjiä. VAV Asunnot Oy on toiminut uranuurtajana ekologisessa rakentamisessa, se on ollut mukana kehittämässä rakentamisen ja huollon teknisiä innovaatioita, esimerkiksi luonnonvaratasapainoisen kerrostalo ja pohjoismainen Joutsenmerkki-vuokratalo (elinkaaren mittainen hiilijalanjälki jopa 25 % pienempi kuin normitalossa). Innovatiivisen uudisrakentamisen lisäksi VAV Asunnot on kehittänyt vanhoja kiinteistöjään ja tonttejaan uudelleen- ja täydennysrakentamisen mahdollistamiseksi muun muassa purkamalla ja uudelleen rakentamalla ja edistänyt asuinkortteleiden järkevää täydennys- ja uudelleenrakentamista. Tulossa on myös uusia merkittäviä avauksia kortteleissa, joissa vanhat kiinteistöt puretaan rakennettavien uusien energiatehokkaiden kotien tieltä jopa kaksinkertainen määrä vanhaan verrattuna.

   

  ARA-asuntokantaa on kehitetty yhteistyössä kuntien ja kuntien vuokrataloyhteisöjen kanssa jo vuosien ajan

  ARAn Käyttöasteprojekti (2005-2008) aloitettiin yhteistyössä 40 kunnan kanssa, tavoitteena vähentämää tyhjiä asuntoja.

  Asumisen uudistaminen -projektilla (2009-2012) edistettiin lisäksi kestävän kehittämisen periaatteita, alueiden uudistamista ja purkavaa uudistamista.

  Käynnissä on Yhdyskuntien uudistaminen -projekti (2016-2019), jossa on kuusi asuntokantaa ja asunto-oloja kokonaisvaltaisesti kehittävää teemaa.