Osuuskunta olisi uusi vaihtoehto omistus- ja vuokra-asumiselle

Uutinen 16.5.2017 klo 10.42

Asunto-osuuskunnista on hyviä esimerkkejä monista Euroopan maista. Malli toisi Suomeen uuden vaihtoehdon omistus- ja vuokra-asumisen rinnalle. Asunto-osuuskunta tarjoaisi pieni- ja keskituloisille kotitalouksille kohtuuhintaisen, voittoa tavoittelemattoman asumisen mallin, joka perustuu aidosti asukkaiden yhteiseen omistukseen, hallintaan ja yhteisölliseen asumiseen.

ARAn ylijohtaja Hannu Rossilahden tekemän selvityksen mukaan osuuskunnan asukkaat maksaisivat osuuspääomana vähintään 10 prosenttia kohteen hankinta-arvosta. Loppuosa katettaisiin kahdella eri tavoin lyhenevällä lainalla: kohteessa olisi rahoituslaitoksen antamaa kiinteistövakuudellista ensisijaislainaa 30-45 prosenttia ja valtion täytetakaamaa lainaa 40-60 prosenttia hankinta-arvosta. ARA hyväksyisi hankkeiden rakentamis- ja muut kustannukset ja hyväksyisi hankkeet tuen piiriin.

Asukkaat päättäisivät osuuskunnan toiminnasta

Asunto-osuuskunta olisi omistusmuotoista asumista, joka on kuitenkin säänneltyä ja hinnaltaan rajoitettua. Asukkaiden asumisaikana maksamat käyttövastikkeet määräytyisivät kulujen mukaan, eikä kuluja voisi tasata osuuskunnan eri kohteiden kesken. Koska asukkaat päättäisivät osuuskunnan toiminnasta, heillä olisi intressi pitää asumiskustannukset minimissä eikä erityistä vastikkeiden kohtuullisuuden valvontaa tarvittaisi. Kun asukas muuttaisi pois osuuskunta-asunnosta, hän saisi osuutensa myynnistä enintään maksamansa osuuspääoman indeksillä korotettuna sekä tietyn kohtuullisena pidettävän tuoton. ARA valvoisi tämän enimmäishintasäännön noudattamista.

Kun osuuskuntatalon rakentamiseen otettu valtion takaama laina olisi maksettu pois, osuuskunta ja talo toimisivat samoin rahoituksellisin edellytyksin kuin tavalliset asunto-osakeyhtiöt. Asukkaiden valintaa ja omistusosuuden myynnin enimmäishintaa koskevat rajoitukset olisivat kuitenkin pysyviä. Tällä tavoin asunto-osuuskuntamallilla tuotetut asunnot olisivat pysyvästi kohtuuhintaisia.

Valtiolta täytetakaus käynnistysvaiheeseen

Uudessa hallintamuodossa valtion tuki olisi täytetakaus, jonka osuus olisi kuitenkin nykyisiä malleja pienempi ja ajoittuisi hankkeiden käyntiinlähtövaiheeseen, jotta tarvittava alkurahoitus saadaan turvattua. Lainat lyhenisivät nopeammin kuin nykyisessä valtion tukemassa tuotannossa. Lisäksi asukkaiden maksamien omien varojen korko maksettaisiin siinä vaiheessa, kun asukas muuttaa pois.

Selvityksessä ehdotetaan, että osuuskunnat voisivat olla kuntakohtaisia ja kunnat voisivat olla aktiivisia asunto-osuuskuntien perustajia. Asukkaat voisivat omistaa osuuskunnan suoraan tai osuuskunta voisi omistaa sen jäsenille tarkoitettuja asunto-osakeyhtiöitä. Mallissa osuuskunnat voisivat myös ostaa vanhasta asuntokannasta kokonaisia taloja, esimerkiksi kiinteistösijoitusrahastoilta. Myös vanhaa valtion tukemaa vuokra- ja asumisoikeusasuntokantaa olisi ehdotuksen mukaan mahdollista myydä asunto-osuuskunnille ja myynnin yhteydessä vanhat valtion myöntämät lainat voisi korvata uusilla osuuskuntarahoituksen muodoilla.

Ympäristöministeriö on lähettänyt Rossilahden selvityksen laajalle lausuntokierrokselle toukokuussa. Lausuntojen antamisaika päättyy 15.9.2017.

Lue lisää Ympäristöministeriön sivuilta: Asukaslähtöistä asumista uudella asunto-osuuskuntamallilla.