Vuokra-asuntokantaa kehitettiin Kolilla

Uutinen 16.6.2016 klo 11.01

ARAn ja Valtiokonttorin järjestämässä kesäisessä alueseminaarissa oli mukana yli 50 Kainuun, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan kuntien vuokrataloyhtiöiden edustajaa sekä kuntien viranomaisia ja luottamushenkilöitä. Tilaisuudessa keskityttiin vuokra-asuntokannan monipuoliseen kehittämiseen.  

Lieksan kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen korosti, että päivän teema on alueella hyvin ajankohtainen. Tätä täydensi ARAn valvontapäällikön, Sami Turusen, esittelemät tiedot ARAn tekemästä kuntien asuntomarkkinakyselystä.

Seminaarissa kuultiin erinomaisia käytännön esimerkkejä siitä, miten Lieksassa, Suomussalmella, Nivalassa ja Haapajärvellä vuokrataloyhtiöt ovat kehittäneet ja sopeuttaneet ARA-asuntokantaansa kysyntää vastaavaksi.

Valtiokonttorin edustajilla oli mukanaan monipuolinen tietopaketti vuokrataloyhtiöiden taloudellisesta toimintaympäristöstä, riskienhallinnasta ja talouden tervehdyttämistoimista.

ARAn kehittämispäällikkö Marianne Matinlassi kutsui kunnat osallistumaan alkamassa olevaan ARAn Yhdyskuntien uudistaminen -projektiin, joissa kunnille tarjotaan hyvä ja puolueeton kehittämisalusta, asiantuntija-apua ja verkostoja asumisen kehittämiseen.

ARA kiittää kaikkia seminaariin osallistuneita sekä tilaisuuden järjestämiseen osallistuneita Valtiokonttoria ja Lieksan kaupunkia.

Alueseminaari_koli
ARA-vuokra-asuntojen kehittäjät kokoontuivat Kolilla.