Vartiosaari – asumista kaikille! ARA-suunnittelukilpailu ratkaistu

Uutinen 16.3.2016 klo 15.30

 
Kilpailun voitti Arkkitehtitoimisto AJAK Oy ehdotuksellaan EMI. Jaetulle toiselle sijalle tulivat Arkkitehtuurityöhuone Buenaventura ehdotuksellaan Pinus sekä Mika Saarikangas ja Mikko Siltanen työllään Hattivatit.

Miltä voisi näyttää Helsingin edustalle tulevaisuudessa mahdollisesti rakennettava uusi merellinen Vartiosaaren kaupunginosa? Entä miten kohtuuhintaisen asumisen ratkaisuja voisi uudistaa tulevaisuuden tarpeisiin sopivaksi. Näihin kysymyksiin haettiin ratkaisuja, kun ARA ja Helsingin kaupunki järjestivät yhteistyössä Suomen arkkitehtiliitto SAFAn kanssa suunnittelukilpailun, jossa haettiin konseptuaalisia ja yleispäteviä ratkaisuja asuntorakentamisen ajankohtaisiin haasteisiin. Kilpailu oli luonteeltaan yleinen ideakilpailu. Vartiosaari toimi kilpailussa yleisenä alustana uusien näkökulmien esille nostamisessa.

Kilpailuaika oli 16.6.2015 – 30.11.2015. Hyväksyttyjä kilpailuehdotuksia saapui määräaikaan mennessä yhteensä 28.

Ensimmäisen palkinnon sai ehdotus EMI (Adalbert Aapola ja Jarkko Kettunen Arkkitehtitoimisto AJAK).  Jaetun toisen palkinnon saivat ehdotukset Hattivatit (Mika Saarikangas ja Mikko Siltanen) sekä Pinus (Arkkitehtuurityöhuone Buenaventura). Kolmatta palkintoa ei jaettu.

Kilpailussa lunastettiin ehdotus Kun kaupungin läheisyys alkaa tuntua, on kuin tulisi kotiin (Jari Lonka ja Janne Salo, L Arkkitehdit Oy). Lisäksi myönnettiin kunniamaininnat ehdotuksille Trio (Ilkka Svärd, Arkkitehtuuritoimisto Sopanen-Svärd Oy) ja Katras (Luo Arkkitehdit Oy).

Palkitut ja lunastetut työt ovat kaikki keskenään hyvin erilaisia. Yhteisenä piirteenä oli, että palkintoluokan töissä oli suunniteltu aluetta kokonaisuutena kaupunkirakenteesta asuntotypologisiin ratkaisuihin ja esitetty ratkaisuja tukeva tarina.

Palkintolautakunnan mukaan voittajaehdotus EMI on huolellisesti laadittu ja se vastaa lähes kaikkiin tehtävänannossa asetettuihin haasteisiin. Kokonaisuus on kautta linjan johdonmukaisesti ja hyvin tutkittu sekä mietitty. Ehdotuksessa Hattivatit Vartiosaaren kaavaluonnoksen ideoita on kehitetty hyvään ja raikkaaseen suuntaan. Pinus-ehdotuksessa toteutuu hyvin ajatus urbaanista ympäristöstä saaristokaupungin mittakaavaan skaalattuna.

Kilpailussa jaettiin 90 000 € seuraavasti:

  • 1. palkinto, 40 000 €
  • jaettu 2. palkinto, 20 000 €/kpl.
  • lunastus, 10 000 €

Sosiaalisesti, taloudellisesti, kulttuurisesti ja ekologisesti kestävää asuinaluesuunnittelua

Kilpailun tehtävänanto haastoi suunnittelijat pohtimaan asumista monien eri haasteiden näkökulmasta: Tärkeimmät tavoitteet olivat kohtuuhintainen asuminen, kaikille sopiva suunnittelu, erilaisten asumisen preferenssien huomioiminen, erityisryhmien asumisen integroiminen osaksi tavallista asuntokantaa, uudet palveluntuotannon muodot osana asumista sekä kestävä asuminen ja asuntorakentaminen.

Näistä lähtökohdista haettiin sosiaalisesti, taloudellisesti, kulttuurisesti ja ekologisesti kestävää asuinaluesuunnittelua tukevia konsepteja, ideoita ja ratkaisuja, jotka ovat hyödynnettävissä sekä Vartiosaareen asemakaavoituksessa että kaupunkisuunnittelussa laajemminkin eri alueilla. Ehdotuksilta edellytettiin yhtäaikaisesti vahvaa paikallisuutta – Vartiosaaren merellisiin oloihin ja topografiaan soveltuvia ratkaisuja – ja toisaalta yleispäteviä ratkaisuja kestävän asumisen ja aluesuunnittelun teemoihin.

Helsingin kaupunki suunnittelee Vartiosaaresta tiivistä saaristokaupunginosaa, johon tulisi asumisen lisäksi virkistyspalveluja kaikille helsinkiläisille. Asuntoja saareen rakennettaisiin 5 0007 000 asukkaalle. Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi Vartiosaaren osayleiskaavaehdotuksen joulukuussa 2015. Ehdotuksesta annetut lausunnot ja muistutukset käsitellään lautakunnassa keväällä, minkä jälkeen ehdotus etenee kaupunginhallituksen ja -valtuuston päätettäväksi viimeistään syksyn aikana.

Lisätietoja:

EMI näkymä
Voittajaehdotus EMI, torinäkymä. © Arkkitehtitoimisto AJAK Oy
Pinus näkymä
Ehdotuksen Pinus korttelimarketti © Arkkitehtuurityöhuone Buenaventura
Hattivatit näkymä
Näkymäkuva ehdotuksesta Hattivatit © Mika Saarikangas ja Mikko Siltanen