Valtio edistää kohtuuhintaisten asuntojen rakentamista ja korjaamista vuonna 2015

Uutinen 15.9.2014 klo 15.36

Hallitus on antanut eduskunnalle ensi vuoden talousarvioesityksen. Rakentamista ja korjaamista tuetaan monin tavoin.

Vuokra- ja asumisoikeustalolainojen korkotukilainavaltuus nousee 1 250 miljoonaan euroon. Vuoden 2015 alusta nykyisen 40-vuotisen korkotukimallin rinnalle otetaan käyttöön uusi 20-vuotinen malli. Asuntorahastosta varaudutaan tukemaan noin 8 000 uuden korkotukiasunnon rakentamista. Lisäksi tuetaan valtion takauslainoilla 2 000 vuokra-asunnon rakentamista. Pääkaupunkiseudulla voi myös saada käyttötarkoituksen muutosavustuksia toimisto- ja teollisuusrakennusten muuttamiseksi vuokra-asuntokäyttöön (2 miljoonaa euroa).

Normaalien vuokra-asuntojen rakentamista tuetaan käynnistysavustuksilla (10 000 euroa/asunto) valtion ja Helsingin seudun kuntien väliseen aiesopimukseen sitoutuneissa kunnissa (10 miljoonaa euroa). Pääkaupunkiseudun vuokra-asuntotuotantoa tuetaan valtion takauslainaan liittyvillä käynnistysavustuksilla (5 000 euroa/asunto; 3 miljoonaa euroa).

Asunto-osakeyhtiötalojen perusparannusten rahoitusedellytyksiä parannetaan uudella takauslainalla (takausvaltuus 100 miljoonaa euroa). Samalla edistetään pitkäjänteistä, suunnitelmallista kiinteistönpitoa. Valtio voi myöntää täytetakauksen luottolaitoksen antamalle lainalle. Valtiontakauksen saaminen edellyttää, että lainansaajalla on riittävät edellytykset lainan takaisinmaksamiseen. Uusi pysyväksi tarkoitettu tukimuoto korvaa aiemmin käytetyn asunto-osakeyhtiötalojen perusparannusten korkotukilainoituksen. Perusparannuksen käynnistysavustuksia ei enää myönnetä vuonna 2015.

Erityisryhmien asuntojen rakentamista ja korjaamista tuetaan edelleen 120 miljoonalla eurolla vuonna 2015.

Asuntoalueiden kunnallistekniikan rakentamista avustetaan 15 miljoonalla eurolla.

Vuonna 2015 avustus asumisneuvojatoimintaan nousee 900 000 euroon (avustus enintään 35 % kustannuksista). Poikkihallinnolliseen asuinalueiden kehittämisohjelmaan voidaan myöntää avustuksia lähiöiden elinvoiman edistämiseksi ja eriarvoisuuden ehkäisemiseksi (4 miljoonaa euroa).

Korjaus- ja energia-avustuksilla tuetaan ikääntyneiden asumista kotona 35 miljoonalla eurolla. Avustus  kohdentuu uusien hissien rakentamiseen ja vanhusten ja vammaisten asuntojen korjauksiin. Energia-avustuksia myönnetään tarveharkintaisesti pientalojen energiakorjauksiin. Kosteusvaurioituneiden ja terveyshaittoja aiheuttavien rakennusten kuntotutkimuksille myönnetään edelleen avustuksia.

Lue lisää ympäristöministeriön tiedotteista:
Ympäristöministeriön hallinnonalan vuoden 2015 talousarvioesitys

Uusi keino saada vauhtia asunto-osakeyhtiöiden perusparannuksiin