Rakennetun ympäristön ja asumisen tietoaineistot -seminaari kiinnosti

Uutinen 6.10.2014 klo 14.36

ARAn ja SYKEn järjestämä toinen RASTI-seminaari kokosi noin 200 kuulijaa, joista suurin osa paikan päällä SYKEssä ja loput videoyhteyden päässä ympäri Suomea.

Tilaisuudessa olivat esillä erilaisten tietoaineistojen, paikkatiedon ja analyysimenetelmien hyödyntäminen asumisen suunnittelussa.

ARAn ylläpitämistä palveluista esiteltiin Asuntojen.hintatiedot.fi ja Asuntojenvuokrat.fi-verkkopalvelut, uusi Energiatodistusrekisteri ja kuntien asumisen suunnitteluun tarkoitettu KASSU-työkirja.

Yleisöltä tuli kysymyksiä mm. asumisen ja rakentamiseen liittyvien tietojen avoimuudesta ja saatavuudesta. Tiedon tarpeeseen on tulossa helpotusta jo vuoden 2015 aikana, jolloin tietopalvelu Liiteri avataan. Liiteristä viranomaiset, yritykset ja kansalaiset voivat etsiä tietoa esimerkiksi kaavoituksesta, yhdyskuntarakenteesta, luonnonvaroista sekä rakennuksista ja asumisesta. Palvelu sisältää sekä tilasto- että paikkatietoja. Liiteriin tulee myöhemmin erillinen ARA-palvelupaketti, joka sisältää mm. asuntokantatietoja.

Seminaarin aineistot löytyvät täältä

Rasti2014_iso