Perusparannuksen käynnistysavustusten kysyntä jatkunut vilkkaana

Uutinen 12.6.2014 klo 9.43

Kesäkuun puoleenväliin mennessä käynnistysavustuksia asuntojen perusparantamiseen on myönnetty yhteensä 66,4 miljoonaa euroa ja määrärahaa on jäljellä 33,6 miljoonaa. Tällä hetkellä käsittelyssä on hakemuksia noin 10,8 miljoonan euron edestä.

Tilanne toukokuun lopulla

Toukokuun loppuun mennessä myönnetyistä avustuksista vajaat 54 % avustuksista on kohdistunut pääkaupunkiseudulle ja eniten avustuksia on mennyt Helsinkiin (40 %).  Avustukset ovat kohdentuneet pääosin asunto-osakeyhtiötaloille, joille on myönnetty avustusta  50,8 miljoonaa euroa.  Vuokratalojen korjauksiin on myönnetty 12,2 miljoonaa euroa. Keskimääräinen korjauskustannus on ollut 531 €/m2.

Avustuksen saamisen edellytys on, että kustannukset ylittävät 150 000 euroa ja 200 euroa asuinneliötä kohden. Avustettavia töitä ei saa aloittaa ennen avustuspäätöksen saamista.

ARAan hakemus kannattaa jättää silloin, kun siinä on kaikki pyydetyt tiedot sekä liitteet, silloin hakemus pystytään käsittelemään nopeallakin aikataululla. Hakemuksia käsitellään rivakasti, käsittelyaika on noin 1-2 viikkoa.

Myönnetyt perusparannuksen käynnistysavustukset 30.5.2014

Päätöksiä (hankkeita)

499 kpl

Valtuutta sidottu

63,0 milj. euroa

  •   asunto-osakeyhtiöt

50,8 milj. euroa (81 %)

  •  vuokrataloyhtiöt

12,2 milj. euroa (19 %)

Asuntoja

21 084

  •   asunto-osakeyhtiöt

18 705

  •   vuokrataloyhtiöt

2 379

Keskimääräinen korj.kust

531 euroa/as.m2

Korj. kust. (mediaanihanke)

442 euroa/as.m2

Hakemukset / käsittelyssä

7,1 milj. euroa

Kunnat

Euroa

Prosenttia

Helsinki 25 138 255 40 %
Turku 6 741 328 11 %
Espoo 5 432 551 9 %
Tampere 3 568 591 6 %
Vantaa 3 236 211 5 %
Lahti 2 539 615 4 %
Kuopio 2 175 512 3 %
Pori 1 368 876 2 %
Oulu 1 360 578 2 %
Rauma 1 093 781 2 %
Mikkeli 1 037 471 2 %
Muut kunnat (65 kpl) 9 277 618 15 %

Yhteensä

62 970 387

 100 %