Asunnottomien määrä väheni hieman – asunnottomuuden ennaltaehkäisyyn tulisi nyt panostaa

Uutinen 13.2.2024 klo 11.47

Asunnottomuus on edelleen vähentynyt, mutta ilmassa on myös huolestuttavia merkkejä, kuten häätöjen ja asuntoloissa majoittuvien määrän kasvu. Aran johtaja Jarmo Lindén korostaa asunnottomuuden ennaltaehkäisyn tarvetta.

Aran asunnottomuusselvityksen mukaan Suomessa oli viime vuonna runsaat 3 400 yksinelävää asunnotonta. Heistä noin 30 % oli pitkäaikaisasunnottomia. Asunnottomien määrä väheni edellisvuodesta noin 260 henkilöllä, pitkäaikaisasunnottomien osuus vähenemisestä oli 115.

Myös asunnottomien perheiden, naisten ja nuorten määrät vähentyivät edellisvuodesta. Sen sijaan asunnottomien maahanmuuttajien määrä kasvoi. Asunnottomista vajaa neljännes oli maahanmuuttajia. Naisten osuus oli 22 % ja alle 25-vuotiaiden 15 %.

Luvut kuvaavat tilannetta marraskuun 2023 puolivälissä.

Helsingissä asunnottomuus on vähentynyt systemaattisesti

Asunnottomia on eniten suurissa kaupungeissa, erityisesti pääkaupunkiseudulla. Helsingissä asuu runsas viidesosa koko maan asunnottomista, mutta asunnottomuuden väheneminen Helsingissä vastaa yli puolta koko maan asunnottomuuden vähenemisestä. Helsingissä asunnottomia oli noin 160 vähemmän kuin edellisvuonna.

Suurista kaupungeista Helsinki on ainoa, jossa asunnottomuus on systemaattisesti vähentynyt viiden vuoden ajan. Muissa suurissa kaupungeissa kehitys on ollut vaihtelevampaa.

”Asunnottomuuden päihittäminen ratkeaa suurimmissa kaupungeissa. Helsingin johdonmukainen asunnottomuustyö tuottaa hyvää tulosta”, Jarmo Lindén toteaa.

Hänen mukaansa pitkäaikaisasunnottomuuden poistaminen on mahdollista, kunhan kaupungit löytävät yhdessä hyvinvointialueiden kanssa yhteisen sävelen.

Ara on ollut jo kauan kumppanina mukana asunnottomuutta poistavassa ja ennaltaehkäisevässä työssä. ”Ara on valmis auttamaan asunto ensin -periaatteen mukaisten asumisratkaisujen löytämisessä”, Lindén sanoo.

Asunnottomuuden ennaltaehkäisyyn on panostettava

Noin kaksi kolmasosaa asunnottomista oleilee asunnon puutteen vuoksi tilapäisesti tuttavien ja sukulaisten luona. Monissa maissa asunnottomiksi lasketaan ainoastaan ulkona, asuntoloissa ja laitoksissa oleilevat henkilöt. Vaikka tällaisten henkilöiden määrä on pitkällä aikavälillä vähentynyt Suomessa merkittävästi, viime vuonna määrä kasvoi kuntien ilmoittamien tietojen mukaan edellisvuoteen verrattuna yli 160 asunnottomalla. Sen sijaan tuttavien ja sukulaisten luona majailevien määrä väheni yli 400:lla.

Jarmo Lindénin mielestä asuntoloissa majoittuvien määrän kasvaminen on hälyttävä merkki. Hän korostaakin asunnottomuuden ennaltaehkäisyä. ”Asunnottomuuden ennaltaehkäisyyn on nyt panostettava, sillä ilmassa on muitakin vaaran merkkejä, kuten häätöjen ja toimeentulovaikeuksien kasvu sekä asuntorakentamisen hyytyminen, mikä ennustaa uutta asuntopulaa kaupunkeihin. Asumisneuvontaa olisikin vahvistettava, jotta asumisen jatkuvuus voidaan turvata.”

Tiedot perustuvat Aran kunnilta kokoamiin tietoihin. Aran kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista. Vuoden 2023 kyselyyn kunnista vastasi 72 prosenttia. Tulokset ovat suuntaa-antavia, ja ne kuvaavat tilannetta poikkileikkausajankohtana 15.11.2023.

Ara on tehnyt asunnottomuusselvityksiä vuodesta 1986 alkaen.

Lue lisää Asunnottomat 2023 -selvityksestä (pdf)

Asunnottomuus 2023 suurimmissa kaupungeissa
Kuvio: Asunnottomat 2023 suurimmissa kaupungeissa