Henkilöstön yhteystiedot

Henkilöstön sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@ara.fi

Palvelualueet: 

Viraston johto  |  Asumisen kehittäminen ja tietopalvelut  |  Ohjauspalvelut ja valvonta  |  Rahoitus  |  Yhteiset palvelut  

 

Viraston johto

Rossilahti Hannu
ylijohtaja

p. 029 525 0856

Jarmo Lindén
johtaja

p. 029 525 0808

Johdon assistentti, Kenkkilä Marketta

p. 029 525 0837

 

Asumisen kehittäminen ja tietopalvelut

Dhalmann Hanna, apulaisjohtaja

p. 029 525 0851

Palvelualueen päällikkö

 

Ahola Hannu, asuntomarkkina-asiantuntija

p. 029 525 0855
- kuntien asuntomarkkinaselvitykset
- asumisen tilastot ja katsaukset

Berg Helena, viestintäpäällikkö

p. 029 525 0845
- kokonaisviestinnän suunnittelu, toteutus ja kehittäminen
- mediasuhteet

Hieta Timo, yli-insinööri

p. 029 525 0839
- rakentamiskustannusten ohjaus

 

Huovinen Kimmo, suunnittelupäällikkö

p. 029 525 0822
 

Ijäs Vesa, rakennuttamispäällikkö

p. 029 525 0868

 

Jauhola Marianne, kehittämispäällikkö

p. 029 525 0819
- asumisen kehittäminen
- asuntokannan riskien hallinnan kehittäminen

Kamppila Vilja, hankekoordinaattori
 

p. 029 525 0821

 

Kolehmainen Maija-Liisa, yli-insinööri

p. 029 525 0835
- rakentamiskustannusten ohjaus

Laapotti Ulla, energia-asiantuntija

p. 029 525 0824
- energiatodistusten valvonta

Mäenpää Susanna, viestintäasiantuntija

p. 029 525 0815
- verkkoviestinnän suunnittelu,
  toteutus ja  kehittäminen
- julkaisut

työsuojeluvaltuutettu

Pelvas Pekka, suunnittelija

p. 029 525 0861
- asuntomarkkinaselvityksiin liittyvät tehtävät
- aravakiinteistörekisteri


 

Pulkkinen Kaisa, yli-insinööri

p. 029 525 0832
- rakentamiskustannusten ohjaus

Rantala Timo, kehittämisarkkitehti

p. 029 525 0826
 

Rasilainen Sina, hankepäällikkö

p. 029 525 0809
- hankkeen koordinointi: "Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kuntastrategiat"
 

Seppälä Tuomas, yli-insinööri

p. 029 525 0811
- rakentamiskustannusten ohjaus
- asunto-osakeyhtiötalojen perusparannuslainat (40  / 50 %)

Unhonen Kirsi, energia-asiantuntija

p. 029 525 0858
- energiatodistusten valvonta  

 

 

 

 

Ohjauspalvelut ja valvonta

Lähetä sähköpostia valvontaan liittyen (ml. asumisoikeusasiat): valvonta (at) ara.fi
Lähetä sähköpostia energiatodistuksiin liittyen: energiatodistus (at) ara.fi

Turunen Sami, valvontapäällikkö

p. 029 525 0803

Palvelualueen päällikkö
 

Honkasalo Heli, ylitarkastaja

p. 029 525 0833
- vuokranmäärityksen ohjaus ja valvonta
- käyttövastikkeiden määritysperusteiden ohjaus ja  valvonta

Kilpeläinen Arja, ylitarkastaja

p. 029 525 0862
- yleishyödyllisten yhteisöjen valvonta

Koppaleva Irena, ylitarkastaja

p. 029 525 0854
- yleishyödyllisten yhteisöjen vuosi-ilmoitukset

Kärkkäinen Minna, ylitarkastaja
(opintovapaalla 1.9.2018-31.3.2019)

p. 029 525 0843
- vuokranmäärityksen ohjaus ja valvonta

Määttänen Aleksi, ylitarkastaja

p. 029 525 0807
- vuokranmäärityksen ohjaus ja valvonta
 

Nevala Helena, lakimies

p. 029 525 0802
- aravarajoituksista vapauttaminen
- käyttötarkoituksen muutokset, purkuluvat
- luovutuksensaajan nimeämiset
- yleishyödyllisyyssäännökset

Niskanen Piia, ylitarkastaja

p. 029 525 0859
- vuokranmäärityksen ohjaus ja valvonta
- käyttövastikkeiden määritysperusteiden ohjaus ja  valvonta
 

Pesu Eerika, tarkastaja

p. 029 525 0806
- yleishyödyllisten yhteisöjen valvonta

Salin Anne, ylitarkastaja

p. 029 525 0829
- asukasvalinnat ja asukasdemokratia

Viitamäki Tarja, tarkastaja

p. 029 525 0828
- aravarajoituksista vapauttamisten valmistelu
- purkulupien valmistelu

 

Vikström Hanne, lakimies

p. 029 525 0863
- ARA-asuntokantaan, valvontaan ja yksikön toimialueen lainsäädäntöön liittyvät tehtävät

tietosuojavastaava

Weckström Ritva, ylitarkastaja

p. 029 525 0823
- vuokranmäärityksen ohjaus ja valvonta
- käyttövastikkeiden määritysperusteiden ohjaus ja  valvonta

 

 

Rahoitus

Lähetä sähköpostia korjausavustuksiin liittyen: korjausavustus (at) ara.fi
 

Heli Huuhka, apulaisjohtaja

p.029 525 0820
Palvelualueen päällikkö

Ahlberg Hanna, ylitarkastaja

p. 029 525 0849
- korjausavustukset

Aho Markku, rahoituspäällikkö

p. 029 525 0842
 

Alho Raili, tarkastaja

p. 029 525 0865
- maksatustehtävät

Heikkinen Elli, tarkastaja

p. 029 525 0869
- korjausavustukset

Heikkinen Suvi, ylitarkastaja

p. 029 525 0810
- korjausavustukset

Jalonen Helena, ylitarkastaja

p. 029 525 0846
- vuokra- ja asumisoikeustalojen rahoituksen ohjaus ja erityisryhmien hankkeet

Jussila Pirjo, hankeassistentti

p. 029 525 0838

 

Järvensivu Riikka, ylitarkastaja

p. 029 525 0834
- korjausavustukset

Kahilainen Sari, tarkastaja

p. 029 525 0830
- maksatustehtävät

Laakso Kirsi, tarkastaja

p. 029 525 0836
- maksatustehtävät

Laakso Mikko, rahoitusylitarkastaja

p. 029 525 0813
- vuokra- ja asumisoikeustalojen rahoituksen ohjaus ja erityisryhmien hankkeet

Lappalainen Kari, ylitarkastaja

p. 029 525 0801
- sähköautojen latausinfra-avustukset

Lilja Olavi, esikäsittelijä

p. 029 525 0818
- hankehakemuksien esikäsittely

Nyyssölä Saara, erityisasiantuntija

p. 029 525 0853
- erityisryhmähankkeiden ohjaus ja -käsittely
- erityisryhmien asuntotarpeen arviointi

 

Rinnemaa Ritvaliisa, rahoitusylitarkastaja

p. 029 525 0860
- vuokra- ja asumisoikeustalojen rahoituksen ohjaus ja erityisryhmien hankkeet
- käyttäjäryhmien muutokset

Suopanki Mirja, ylitarkastaja

p. 029 525 0816
- korjausavustukset

Tervo Tomi, ylitarkastaja

p. 029 525 0872
- korjausavustukset

Tuominen Irmeli, ylitarkastaja

p. 029 525 0818
- korjausavustukset

Wolff Selja, ylitarkastaja

p. 029 525 0847
- korjausavustukset

 

Yhteiset palvelut

Lehtimäki Kaisa, hallintopäällikkö

p. 029 525 0848
Palvelualueen päällikkö
 

Hantula Kaisi, tietoasiantuntija

p. 029 525 0840
- tietopalvelut ja käsikirjasto
- tietohallinto

Heikkinen Jaana, tarkastaja

p. 029 525 0852
- hankinnat, matkustusasiat

Hynynen Jouni, it-asiantuntija

p. 029 525 0805
- tietojärjestelmien ylläpito ja kehittäminen

Jesoi Risto, it-asiantuntija

p. 029 525 0871
- tietojärjestelmien ylläpito ja kehittäminen

 

Kenkkilä Marketta, johdon assistentti

p. 029 525 0837
- ylijohtajan ja johtajan sihteeri
- ARAn tapahtumat ja seminaarit

Lakka Mari, asianhallinnan asiantuntija

p. 029 525 0864
- asiakirjatiedon käytettävyys ja säilyminen

 

Poutanen Eija, HR Partner

p. 029 525 0804
- henkilöstöhallinto

työsuojelupäällikkö

Ritaranta Tuula, tarkastaja

p. 029 525 0831
- yksikön sihteeri
- ARAn tapahtumat ja seminaarit

Salminen Jarkko, suunnittelija

p. 029 525 0812
- tietojärjestelmien kehittäminen
 

Svan Tapio, hallintoassistentti

p. 029 525 0814
- kirjaamo, arkisto, tietopalvelu

Tiainen Sonja, tarkastaja

p. 029 525 0900
- taloushallinto

  

Julkaistu 1.7.2018 klo 8.00, päivitetty 15.3.2019 klo 13.27